10 อาชีพที่ทำงานที่บ้านพร้อมเงินเดือนสูง

Siranat

การทำงานจากที่บ้านเริ่มเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา จากการพัฒนาของเทคโนโลยี ที่ทำให้แอปพลิเคชันและโปรแกรมต่าง ๆ ไปจนถึงการที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถรองรับการทำงานลักษณะนี้ได้มากยิ่งขึ้น เราสามารถเชื่อมต่อและพูดคุยกับผู้คนผ่านช่องทางออนไลน์ในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและไร้รอยต่อ

อาชีพที่สามารถเลือกทำได้จากที่บ้านในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายอาชีพ ซึ่งในจำนวนอาชีพเหล่านั้นก็มีไม่น้อยที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นจำนวนมาก และตัวเลือกของอาชีพเหล่านั้น เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักไปพร้อมกันในบทความนี้ ทั้งเรื่องของรายละเอียดการทำงาน ไปจนถึงค่าตอบแทนเบื้องต้นที่ผู้คนโดยส่วนใหญ่ได้รับในการทำงาน หากคุณเริ่มอยากรู้แล้วว่าจะมีอาชีพใดที่น่าสนใจบ้าง ก็ติดตามไปพร้อมกันกับเราใน 10 อาชีพที่ทำงานที่บ้านพร้อมเงินเดือนสูง ในช่วงต่อไปของบทความนี้ได้เลย


10 อาชีพที่ทำงานที่บ้านพร้อมเงินเดือนสูง ที่น่าสนใจและได้รับความนิยม

01 Blogger

Blogger
Blogger

Blogger ไม่ได้เป็นเพียงอาชีพที่จะต้องทำเกี่ยวกับบทความ เพื่อผลิตคอนเทนต์เป็นรูปแบบตัวอักษรเท่านั้น แต่ยังมีงานต่าง ๆ อีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทำงาน การค้นคว้า หรือแม้แต่การแก้ไขบทความ รวมไปถึงยังจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาการส่งมอบหรือเผยแพร่ผลงาน ให้ตรงกันกับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย ส่งผลให้การทำงานโดยส่วนใหญ่นั้น มักจะต้องร่วมทำกับนักเขียน นักออกแบบ และผู้ทำกลยุทธ์ SEO เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการทำงานที่ดีที่สุด

รายได้โดยเฉลี่ย: ขึ้นอยู่กับลูกค้าและยอดการเข้าชม


02 Tutor

ในปัจจุบันติวเตอร์เป็นงานที่สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยจะเป็นความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นการสอนเชิงวิชาการให้กับนักเรียนหรือนักศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นลักษณะของการสอนเทคนิคในด้านอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ที่สำคัญผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ จะต้องสามารถตอบคำถามที่ผู้เรียนสงสัย และช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับด้านนั้น ๆ ได้อย่างดีที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ในงานธุรกิจติวเตอร์ก็ยังหมายถึงผู้ที่แนะนำการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

รายได้โดยเฉลี่ย: 20,000 ถึง 55,000 บาทต่อเดือน


03 Translator หรือ Interpreter

ทั้ง Translator (นักแปล) และ Interpreter (ล่าม) จัดเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านภาษาเช่นเดียวกัน โดยจุดประสงค์หลักของการทำงานนั้น คือ การแปลความหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ และสื่อสารออกไปให้ถูกตั้งตามหลักไวยากรณ์ของแต่ละภาษา ส่งผลให้นอกจากจะต้องมีความรู้ในเชิงภาษาศาสตร์แล้ว ก็ยังจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการทำงานที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน

รายได้โดยเฉลี่ย: 25,000 ถึง 55,000 บาทต่อเดือน


04 Grant Writer

Grant Writer
Grant Writer

Grant Writer คือ นักเขียนที่ดำเนินการเกี่ยวกับทุนและผู้บริจาคต่าง ๆ โดยหน้าที่หลักในการทำงานนั้น จะเป็นการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับคำร้องขอของผู้บริจาค และแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ โดยตรง รวมไปถึงยังมีหน้าที่กำหนดระยะเวลา และรักษาความต่อเนื่องของการทำรายงานจนถึงช่วงสิ้นสุดอีกด้วย

รายได้โดยเฉลี่ย: 25,000 ถึง 28,000 บาทต่อเดือน


05 Medical Coder

Medical Coder เป็นหนึ่งในอาชีพที่ทำงานที่บ้านพร้อมเงินเดือนสูง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเชิงการแพทย์ โดยจะมีหน้าที่ดำเนินการเขียนโค้ด เพื่อเป็นช่องทางการเข้ารหัสกับระบบการักษา ในข้อมูลเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และเมื่อทำการสรุปหรือทำข้อมูลเสร็จสิ้น ก็จะทำการส่งข้อมูลรวมถึงคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้กับคลินิกและผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่าง ๆ อย่างทันท่วงที

รายได้โดยเฉลี่ย: 25,000 ถึง 28,000 บาทต่อเดือน


06 Freelance marketing consultant

ที่ปรึกษาการตลาดอิสระจะทำหน้าที่ออกแบบกลยุทธ์และวางแผนร่วมกับผู้บริหาร ในการสร้างการรับรู้เชิงการตลาด ซึ่งแผนงานนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแนะนำแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด โดยความท้าทายของการทำงานนั้น ก็คือความแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จะต้องสร้างแผนงาน และข้อมูลทางการตลาดที่จะต้องพบเจอมากมายในระหว่างการทำงานนั่นเอง

รายได้โดยเฉลี่ย: ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์การทำงาน


07 Technical Writer

นักเขียนเชิงเทคนิคจะทำหน้าที่วางแผน พัฒนา จัดระเบียบ ไปจนถึงเขียนและแก้ไขขั้นตอนในการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคู่มือที่จะต้องสร้างขึ้นมา ทำให้ในภาพรวมจะต้องมีการศึกษาและค้นคว้าอย่างละเอียด รวมไปถึงยังต้องทดสอบการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากมาย หลังจากนั้นจึงจัดทำออกมาในลักษณะของเอกสาร และจัดทำเป็นคู่มืออิเล็กทรอนิกส์จากต้นฉบับคู่มือฉบับพิมพ์

รายได้โดยเฉลี่ย: 20,000 ถึง 45,000 บาทต่อเดือน


08 Graphic Designer

Graphic Designer เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับการทำงานในสายนักออกแบบปัจจุบัน ซึ่งการทำงานของผู้ที่ทำอาชีพนี้ จำเป็นต้องพบเจอกับลักษณะการออกแบบที่หลากหลาย ด้วยองค์ประกอบของงานที่แตกต่างกัน และสำหรับจุดประสงค์หลักของผู้ที่จะต้องทำงานในวงการนี้ ปัจจุบันจะเป็นในเชิงดิจิทัลอย่างการใช้งานบนเว็บไซต์ หรือทำเป็นสื่อทางการตลาดเพื่อโฆษณา เป็นต้น

รายได้โดยเฉลี่ย: 16,000 ถึง 35,000 บาท


09 Programmer

สำหรับโปรแกรมเมอร์นั้นเป็นอาชีพที่ทำงานที่บ้านและยังได้เงินเดือนสูง ซึ่งเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานในประเทศไทย ถึงแม้ว่าในอดีตผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ มักจะต้องทำงานในอาคารสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ แต่จากการที่เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานในอาชีพนี้สามารถทำได้จากที่บ้านและยังคงมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน สำหรับขั้นตอนของการทำงานนั้น คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาตามความต้องการของลูกค้า หลังจากนั้นก็ทำการส่งมอบซอฟต์แวร์ และสอนวิธีใช้งานโดยละเอียดให้กับทางลูกค้าเพียงเท่านั้น

รายได้โดยเฉลี่ย: 30,000 ถึง 120,000 บาท


10 Freelance Editor

Freelance Editor
Freelance Editor

Freelance Editor จะต้องทำเกี่ยวกับการสร้างแคมเปญและเนื้อหาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้น จึงจะต้องมีทักษะการปรับแต่งเนื้อหา ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่แตกต่างกัน ที่สำคัญยังจะต้องเลือกเวลาการเผยแพร่เนื้อหาให้เหมาะสม และต้องเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับพันธมิตรของธุรกิจให้ได้มากที่สุดด้วยในเวลาเดียวกัน

รายได้โดยเฉลี่ย: ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์การทำงาน


ผ่านกันไปแล้วกับ 10 อาชีพทำงานที่บ้านที่หลายคนอาจคุ้นกันมาบ้างแล้ว พอจะเลือกกันได้ไหมครับว่าตัวเองเหมาะกับเส้นทางไหน ถ้ายังคิดไม่ออก เราแถมตัวเลือกให้อีก 5 อาชีพทำงานที่บ้านในยุคนี้ ที่ทำรายได้ให้สูงไม่แพ้กัน มีอาชีพอะไรบ้าง ไปดูกันต่อเลยครับ

11 Affiliate Marketing Manager

ในยุคที่การซื้อขายสินค้าออนไลน์เฟื่อนฟู จะขาดอาชีพนี้ไปได้อย่างไร สำหรับ Affiliate Marketing Manager เป็นงานที่ต้องตรวจสอบและปรับเปลี่ยนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แพลตฟอร์มหรืองานที่ได้รับมอบหมาย สามารถสร้างกำไรในลักษณะของ Affiliate ได้อย่างดีที่สุด ในการทำงานที่เกี่ยวข้องนั้น จะไม่ใช่เพียงแค่การซื้อขายและรับค่าคอมมิชชันผ่านทางเว็บไซต์สินค้าเพียงเท่านั้น แต่ยังมีลักษณะของแพลตฟอร์มหรือการทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องเรียนรู้อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถจัดการงานในฐานะผู้จัดการการตลาด Affiliate ได้อย่างดีด้วยเช่นกัน

รายได้โดยเฉลี่ย: 25,000 บาทต่อเดือนเป็นต้นไป


12 Web Developer

Web Developer ก็เป็นตัวเลือกของอาชีพที่ทำงานที่บ้านได้แถมยังได้เงินเดือนสูง ซึ่งเป็นอาชีพที่ค่อนข้างได้รับความสนใจมากในปัจจุบันด้วยเช่นกัน เนื่องจากการที่มีคนเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในทุกๆ วัน ทำให้ความต้องการบุคลากรในสาขางานนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยหน้าที่หลักของการทำงานนั้น จะเป็นการพัฒนาวงจรของซอฟต์แวร์เว็บไซต์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างดีที่สุด และทำการทดสอบ รวมไปถึงอัปเดตผลลัพธ์การใช้งานเว็บไซต์อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด และยังต้องพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในระยะยาวมากที่สุดอีกด้วย

รายได้โดยเฉลี่ย: 20,000 ถึง 120,000 บาทต่อเดือน


13 Insurance Agent

สำหรับอาชีพตัวแทนประกันภัยจะเป็นงานที่ต้องเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับลูกค้า และติดต่อกับผู้ที่มีความสนใจในการซื้อประกันภัยโดยตรงอย่างต่อเนื่อง หมายความว่านอกจากการเป็นตัวแทน ที่จะต้องยื่นข้อเสนอให้กับกลุ่มคนจำนวนมากแล้ว ก็ยังจะต้องติดตามสถานการณ์ในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคตด้วยเช่นกัน เพื่อให้สามารถมองหาตัวเลือกประกันสำหรับการเสนอขายได้ตรงกับความต้องการในช่วงเวลานั้น ๆ มากที่สุด ซึ่งเมื่อทำการขายได้สำเร็จแล้ว ผู้ที่ทำอาชีพนี้ก็จะได้รับรายได้จากยอดขาย โดยที่อาจไม่จำเป็นจะต้องออกจากบ้านบ่อยครั้งมากนักนั่นเอง

รายได้โดยเฉลี่ย: ขึ้นอยู่กับยอดการขายประกัน


14 Recruiting Specialist

Recruiting Specialist
Recruiting Specialist

การทำงานของ Recruiting Specialist โดยพื้นฐานจะเป็นการสรรหาสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการของธุรกิจลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือธุรกิจบริการอื่น ๆ ซึ่งการเสนอสิ่งเหล่านั้นให้กับลูกค้า จะต้องเป็นตัวเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด ส่งผลให้ผู้ที่ทำงานในอาชีพนี้ จำเป็นจะต้องติดต่อกับบุคคลเป็นจำนวนมาก และมองหาข้อมูลขององค์กรหรือผู้คนใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ก็จะทำให้ความต้องการบุคคลากรหรือธุรกิจบริการอื่น ๆ แตกต่างกันออกไปด้วยนั่นเอง

รายได้โดยเฉลี่ย: 30,000 ถึง 60,000 บาทต่อเดือน


15 Sale Representative

ตัวแทนฝ่ายขายจะมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย, ช่องทางการติดต่อ หรือแม้แต่ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อทำการเสนอขายสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นงานที่มีโอกาสสำเร็จและล้มเหลวไม่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหากลุ่มลูกค้าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการขายมากที่สุด เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการทำอาชีพนี้ จึงจะต้องสามารถพูดคุยได้อย่างเป็นมิตร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าให้ได้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยที่แทบไม่จำเป็นจะต้องเดินทางออกจากบ้านเลยแม้แต่น้อย

รายได้โดยเฉลี่ย: 16,000 ถึง 70,000 บาทต่อเดือน


บทสรุป

ตัวเลือกของอาชีพที่ทำงานที่บ้านพร้อมเงินเดือนสูงในปัจจุบัน มีออกมาให้เราสามารถเลือกทำกันได้มากมาย ไม่ได้มีเพียงอาชีพแนวใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลกออนไลน์เพียงเท่านั้น แต่ยังมีอาชีพที่เราคุ้นเคยกันในอดีต ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานให้สามารถทำได้จากพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน หากคุณเองก็กำลังมองหาตัวเลือกที่น่าสนใจในอาชีพเหล่านี้ ก็อาจลองศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง จาก 15 อาชีพที่เราได้แนะนำไป เราเชื่อว่าจะต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวเลือก ที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน


บทความที่เกี่ยวข้อง