10 คำถามสัมภาษณ์สำหรับฝึกงานและคำตอบที่ดีที่สุด

Siranat

การฝึกงานเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของนักศึกษาในหลายสาขา เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อการสำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาโดยส่วนใหญ่มักใช้โอกาสนี้ สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง และมองหาโอกาสสำหรับการทำงานหลังจบการศึกษา ดังนั้น การสร้างความประทับใจให้กับบริษัทจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างมาก เพราะจะเพิ่มโอกาสได้งานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานมากยิ่งขึ้น โดยจุดเริ่มต้นของการสร้างความประทับใจได้มากที่สุดนั้น ก็คือการสร้างจุดสนใจตั้งแต่การพบเจอกันครั้งแรก อย่างการตอบคำถามที่ดีในการสัมภาษณ์นั่นเอง

ต่อไปจะเป็นลิสต์ 10 คำถามที่มักถูกถามสำหรับนักศึกษาฝึกงาน โดยเราจะแบ่งเป็นแต่ละประเด็น เพื่อให้เพื่อน ๆ ทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการเตรียมคำตอบได้มากที่สุด พร้อมแนะนำคำตอบที่ถูกใจองค์กรส่วนใหญ่ให้อีกด้วย ดังนั้น หากเพื่อน ๆ กำลังเตรียมการสัมภาษณ์กับบริษัทที่ชื่นชอบ บทความนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างแน่นอน

📖 บทความนี้มีอะไรบ้าง แสดง

คำถามประเภทใดที่มักจะถูกถามในการสัมภาษณ์ฝึกงาน

สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานมักจะถูกถาม แม้จะเป็นคำถามทั่วไปที่สามารถตอบได้ค่อนข้างกว้าง ทำให้ในระหว่างการพูดคุยจะไม่มีคำถามที่ยากมากจนเกินไป แต่การเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุดสำหรับคำถามทั่วไป ก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เพื่อน ๆ ตอบคำถามได้ดีที่สุด และมีสมาธิในการตอบคำถามมากยิ่งขึ้น

jobinterviews01 คำถามสัมภาษณ์งานสำหรับฝึกงาน
คำถามสัมภาษณ์งานสำหรับฝึกงาน

สิ่งที่ห้ามลืม: คุณอาจจะแข่งขันกับผู้สมัครคนอื่น ๆ อีกหลายคนที่จะถูกถามคำถามพื้นฐานคำถามเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นเราจะต้องตอบคำถามให้โดดเด่นและเป็นตัวเองเพื่อนำเสนอทักษะที่แตกต่างของเราให้ได้


10 คำถามสัมภาษณ์งานสำหรับฝึกงานและวิธีการตอบให้ตรงใจผู้สัมภาษณ์มากที่สุด

ส่วนต่อไปที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ เป็น 10 คำถามที่ผู้สัมภาษณ์มักจะเลือกถามกับนักศึกษา เพื่อวัดทักษะทางด้านต่าง ๆ รวมถึงประเมินรูปแบบการคิดเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งในแต่ละหัวข้อนั้น เราจะแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่สมควรตอบให้ดีที่สุด ด้วยการยกตัวอย่างจากสาขาการเรียนต่าง ๆ ให้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เพื่อน ๆ สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานและประวัติการศึกษาของตัวเอง


คำถามเชิงสมมุติ

คำถาม : หากคุณไม่เห็นด้วยกับเด็กฝึกงานคนอื่น เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของโพรเจกต์ คุณจะทำงานต่อไปอย่างไร?

คำตอบ : อันดับแรก จะทำการตรวจสอบการสื่อสารทางอีเมลที่ผ่านมา และบันทึกการประชุมเกี่ยวกับโพรเจกต์ ว่ามีการระบุรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจนหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีการกำหนดไว้อย่างละเอียด จะเข้าพบกับผู้จัดการโพรเจกต์พร้อมกับนักศึกษาฝึกงานอีกคน เพื่อให้แน่ใจว่าเราทุกคนมีความเห็นที่ตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ และทำให้โพรเจกต์เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง

คำถาม : คุณมองอนาคตตัวเองในอีก 5 ปีหน้าไว้อย่างไร?

คำตอบ : ในอีก 5 ปีจะทำงานด้านการตลาดดิจิทัลให้ได้ โดยในปัจจุบันจะยังคงมุ่งมั่นการทำงานในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุด ซึ่งเป็นการจัดการเกี่ยวกับแคมเปญโซเชียลมีเดีย


คำถามสำหรับนักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับสถานการณ์

คำถาม : คุณช่วยอธิบายช่วงเวลาที่คุณต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่ง ที่ถือเป็นความท้าทายในระหว่างการทำโครงงานโรงเรียนหรือที่ทำงาน ซึ่งเกิดขึ้นในอดีตได้หรือไม่?

คำตอบ : ฉันเพิ่งรู้ว่าข้อมูลบางส่วนมีความผิดพลาดไประหว่างการทำโครงงการกลุ่ม และตอนนั้นเหลือเวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะถึงกำหนดการส่งโปรเจค ซึ่งฉันก็ทำการจัดรวบรวมและแบ่งแยกข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียด ทำให้พบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และเราก็ค้นพบว่าปัญหานั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย และเราก็ทำงานร่วมกันหลังจากนั้นได้อย่างดีเลยทีเดียว

คำถาม : คุณช่วยเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ใช้ Excel ในการจัดการโปรเจคได้ไหม?

คำตอบ : ระหว่างการทำโครงงานกลุ่มในชั้นเรียนการตลาด ฉันใช้ Excel เพื่อติดตามข้อมูลจุดต่าง ๆ ทั้งหมด ที่เรากำลังรวมรวมและทำขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างกราฟแนวโน้มที่จะต้องใช้ในการนำเสนอในชั้นเรียนได้อย่างรวดเร็วในเวลาสั้น ๆ เพียงเท่านั้น


คำถามเกี่ยวกับทักษะ

คำถาม : อะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนที่สุดของคุณ?

คำตอบ : จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของตัวฉัน คือการพูดในที่สาธารณะ และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งฉันเอาชนะสิ่งนี้ด้วยการเข้าร่วมชมรมโต้วาทีของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองและก็แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของตัวเอง ซึ่งก็คือความกะตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือจัดการกับความท้าทายในชีวิตหรือการทำงาน

คำถาม : คุณมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหรือไม่?

คำตอบ : ในช่วงสองปีที่ผ่านมาฉันทำงานเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ของวิทยาลัย ซึ่งจะต้องดูแลทีมนักเขียนจำนวน 12 คน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตงานพิมพ์ทั้งหมดให้เผยแพร่ได้ตรงตามกำหนดเวลา รวมไปถึงยังต้องจัดการงบประมาณการผลิตอีกด้วย


คำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษา

คำถาม : ทำไมคุณถึงเลือกเรียนสาขาวิชานี้ ในมหาวิทยาลัยนี้?

คำตอบ : ในช่วงสมัยเรียนมัธยม ฉันคิดว่าอยากเป็นหมอจึงเลือกเรียนวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเตรียมแพทย์ที่ยอดเยี่ยม โดยขณะที่เรียนอยู่ในวิทยาลัย ฉันตระหนักว่าถึงแม้จะยังรักชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ แต่การดูแลผู้ป่วยอาจเป็นงานที่ไม่เหมาะกับตนเองมากเท่าไหร่นัก ทำให้คิดว่าการทำงานจึงสนใจในเชิงวิจัยมากกว่า

คำถาม : คุณคิดว่าชั้นเรียนใดในวิทยาลัย ที่ช่วยเตรียมคุณให้มีความพร้อมกับบทบาทนี้ได้ดีที่สุด?

คำตอบ : ฉันเชื่อว่าหลักสูตรบัญชีเบื้องต้นทั้ง 2 ภาคเรียน ที่ได้ลงเรียนไปในปีนี้ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานให้กับฉันในครั้งนี้ ซึ่งหวังว่าจะได้ใช้ทักษะที่เรียนรู้มาในชั้นเรียน ให้มีประโยชน์มากที่สุดในขณะที่กำลังฝึกงาน


คำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน

คำถาม : อะไรคือสองทักษะที่สำคัญที่สุด ที่คุณพัฒนาขึ้นในการฝึกงาน การทำงาน หรือการเป็นอาสาสมัครในครั้งล่าสุดของคุณ?

คำตอบ : ฉันเชื่อว่าการสื่อสารและการจัดการเวลา เป็นสองทักษะที่สำคัญที่สุด ที่ได้เรียนรู้จากงานล่าสุดในฐานะพนักงานเสิร์ฟร้านอาหาร ซึ่งในบทบาทนี้ฉันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และจะต้องพัฒนาความสามารถในการสื่อสารให้ใช้งานได้ในระดับมืออาชีพ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงยังจะต้องจัดการกับเวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในสถานการณ์ที่ต้องดูแลลูกค้าหลายคนในเวลาเดียวกันอีกด้วย

คำถาม : คุณช่วยอธิบายความรับผิดชอบของคุณในฐานะประธานชมรมของวิทยาลัยที่คุณอ้างถึงในเรซูเม่ได้ไหม?

คำตอบ : ในฐานะประธานของ Young Environmentalists Club ฉันได้ช่วยพิจารณาว่าเราควรจะทำโปรเจคบริการใด โดยจะต้องสร้างแนวทางการดำเนินงานให้กับโปรเจค และจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมให้กับแต่ละโปรเจคได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด


เคล็ดลับการตอบคำถามสำหรับนักศึกษาฝึกงานอย่างมั่นใจ

การสัมภาษณ์งานอาจเป็นหนึ่งในขั้นตอน ที่มีความเคร่งเครียดและจริงจังของการทำงานในแต่ละอาชีพ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่นักศึกษาจะรู้สึกไม่สบายใจในการสัมภาษณ์งานครั้งแรก

ในวันนี้เราจึงอยากจะแนะนำวิธีการที่จะช่วยให้คุณสามารสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้ที่กำลังจะต้องเข้าทำงานในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน

ซึ่งในตำแหน่งนี้ผู้ที่ทำการสัมภาษณ์จะไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานของคุณมากนัก

แต่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับลักษณะความคิดในการแก้ปัญหา, การวิเคราะห์ข้อมูล และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของคุณเสียมากกว่า เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ทุกวันในฐานะของนักเรียนนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม จำไว้เสมอว่าผู้ที่สัมภาษณ์นั้นมีความสนใจในตัวคุณตั้งแต่ที่ได้เลือกคุณมาในการสัมภาษณ์แล้ว ซึ่งหมายความว่าตัวคุณเองก็จัดว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และในระหว่างการสัมภาษณ์ สิ่งที่เขาจะมองดูก็คือภาพรวมของความสามารถ กับทักษะที่คุณได้ระบุไว้ในช่วงแรกของการสมัครงานเพียงเท่านั้น


คำถามที่นักศึกษาหลายคนสงสัยก่อนการเริ่มสัมภาษณ์ฝึกงาน

jobinterviews02 คำถามสัมภาษณ์งานสำหรับฝึกงาน
คำถามสัมภาษณ์งานสำหรับฝึกงาน เหมาะกับนักศึกษาทุกท่าน

การสัมภาษณ์สำหรับฝึกงาน Internship ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

การวางแผนและเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทให้ดีที่สุด มีส่วนช่วยในการเตรียมพร้อมเพื่อตอบคำถามสำหรับนักศึกษาฝึกงานอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง หรือแม้แต่โปรเจค ล่าสุดที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไป ซึ่งคุณจะต้องพิจารณาส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นควบคู่กับการทำงานในแผนกของคุณ เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดในการทำงาน

คำแนะนำจาก Designil: อย่าลืมดูประวัติของผู้สัมภาษณ์บน LinkedIn ก่อนการเริ่มสัมภาษณ์งานด้วยนะครับ จะได้รู้ว่าคนที่มาคุยกับเรานั้นเป็นใคร ทำงานด้านไหน อยู่ฝ่ายไหนในบริษัท


คุณควรใส่ชุดอะไรไปสัมภาษณ์งาน?

การแต่งกายอย่างมืออาชีพก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ช่วยให้คุณคว้าโอกาสในการสัมภาษณ์งานได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์กันในสถานที่ทำงาน หรือแม้แต่การสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสิ่งสำคัญในการแต่งกายนั้น จะเป็นการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด, ไม่มีรอยยับ และหลีกเลี่ยงการเลือกใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันฉูดฉาด หรือสวมใส่เครื่องประดับมากจนเกินไป รวมไปถึงในการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว

ที่สำคัญเราไม่แนะนำให้ใช้น้ำหอมในระหว่างการสัมภาษณ์ เนื่องจากบางคนอาจมีอาการแพ้หรือระคายเคืองจากน้ำหอมด้วยนั่นเอง


คุณควรถามอะไรกลับในการสัมภาษณ์ฝึกงาน?

ในระหว่างการสัมภาษณ์ คุณควรใช้เวลาส่วนหนึ่งถามเกี่ยวกับบทบาทในการทำงาน และทีมที่คุณจะต้องร่วมงานด้วย ซึ่งควรตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นการแสดงความสนใจเกี่ยวกับการฝึกงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามคำถามต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ยังจะช่วยวัดความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งที่คุณทำการสัมภาษณ์ไปได้ในตัวอีกด้วย

ถ้าอยากอ่านเพิ่มเติมเราขอแนะนำบทความนี้เลยนะครับ สำหรับการถามกลับอย่างมีชั้นเชิงเพื่อให้เราได้งานขึ้นในอนาคต

30 คำถามที่ควรถามตอนสัมภาษณ์งาน สำหรับแคนดิเดต


บทสรุป

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามสำหรับนักศึกษาฝึกงานในเบื้องต้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าทำงานบริษัทในฝันได้ในอนาคต เพราะจะทำให้คุณสามารถเตรียมคำตอบ และสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งจากทั้งหมด 10 คำถามในแต่ละสถานการณ์ที่เราได้แนะนำไป ก็น่าจะช่วยให้กับการเตรียมตัวสัมภาษณ์ในการฝึกงานง่ายมากยิ่งขึ้น

เพราะเราได้แนะนำทั้งตัวอย่างที่ควรตอบให้ถูกใจกรรมการ และเคล็ดลับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ไว้ให้กับคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองหวังว่าน้องๆ มือใหม่จะได้ไอเดียในการสัมภาษณ์งานกับบริษัทมากยิ่งขึ้นนะครับบทความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานทั้งหมด

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับการเลือกอาชีพหลังเรียนจบ

Designil ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างคอนเทนต์ดีๆ มีสาระประโยชน์ให้กับผู้อ่าน สิ่งที่ทีมงานแนะนำทั้งหมดมาจากการค้นคว้าและทดลองใช้งานจริงหลายสัปดาห์ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากสนับสนุนให้ทีมงานให้มีแรงสร้างคอนเทนต์ดีๆ ในอนาคต สามารถซื้อสินค้าหรือบริการผ่านลิงก์บนบทความของเราได้นะครับ บางลิงก์ทางทีมงานจะได้รับส่วนแบ่งเล็กน้อยโดยจะไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้อ่าน ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ การทำงานของเรา