Gaxgie

figma cover 1
Figma Design Tool for Teamwork สายดีไซน์ต้องลอง!

Figma โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ แอพ เอาใจคนทำงานดีไซน์เป็นทีม สามารถแชร์งานออนไลน์ แก้ไขไฟล์แบบเรียลไทม์ แปลงเป็นโค้ด CSS ให้เราได้เลย

checklist cover 1
Checklist: 5 เรื่องสำคัญที่ Web Designer ยุคใหม่ต้องรู้

5 เรื่องสำคัญที่นักออกแบบเว็บไซต์สมัยนี้ต้องรู้จัก: Empathy, User Journey, Persona, Wireframe, และ Design System