Author page: Orn Smith

ux talk enterprise metric 2

เคล็ดลับ UX Design เพื่อการวัดผล – สรุปความรู้ดี ๆ จากงาน UX Talk 02 Part 2

5 เคล็ดลับการใช้ UX Design ร่วมกับศาสตร์แห่งการวัดผล (Analytics) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด !! สรุปความรู้จากง...