รีวิว 5 คอร์สเรียนออนไลน์ Behavioral science พฤติกรรมศาสตร์ จาก Coursera

Peridot

ปัจจุบันศาสตร์ทางด้าน Behavioral design เป็นอะไรที่มาแรงมาก ๆ ในปัจจุบัน และเป็นวิชาชีพที่ทำให้เราได้เข้าใจเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม สามารถนำมาปรับใช้กับงานออกแบบที่เกี่ยวกับสายนักการตลาด, ผู้บริหาร และดีไซน์เนอร์อย่าง Service design, User experience design และ User interface design ได้เป็นอย่างดีเลยครับ

โดยในคอร์สที่จะแนะนำในวันนี้จะเป็นคอร์สที่แนะนำจาก Coursera ทั้งหมด สามารถเรียนได้ฟรีเลยนะครับ แต่ถ้าอยากได้ใบประกาศณียบัตรจะเสียค่าสมาชิกรายเดือนอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทต่อเดือน แต่การันตีว่าใบประกาศจาก Coursera นั้นสามารถนำไปใช้สมัครงานได้จริงทั่วโลกเลยครับ

คอร์สที่จะแนะนำดังในวันนี้จะมีหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ครับ

 1. Behavioral economics & design courses
 2. Behavioral science courses
 3. Gamification
 4. Other Behavioral Design related courses

รวม 8 คอร์สเรียน Beahvioral Science และ Behavioral Economics

1. Social Norms, Social Change 1

นี่คือหลักสูตรเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมสังคมเข้าด้วยกัน ในคอร์สนี้เพื่อน ๆ จะได้เรียนวิธีการวินิจฉัยบรรทัดฐานทางสังคม (Social norms) และวิธีแยกแยะบรรทัดฐานจากโครงสร้างทางสังคมอื่นๆ เช่น ขนบธรรมเนียมหรืออนุสัญญา และอื่น ๆ อีกมากมาย

หลักสูตรนี้จะสอนวิธีวัดบรรทัดฐานทางสังคม (Measure) และความคาดหวังที่สนับสนุนพวกเขา และวิธีตัดสินใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดพฤติกรรมเฉพาะ (Specific behaviors) หรือไม่

เล่าไปแล้วอาจจะ abstract หน่อย ๆ นะครับ

บทแรกจะสอนความแตกต่างระหว่าง

 • customs
 • descriptive norms
 • social norms

ในบทเรียนนี้เพื่อน ๆ จะได้ทราบเทคนิคเรื่องของ

 • Education
 • Social Psychology
 • Research Methods
 • Qualitative Research

University of Pennsylvania on Coursera / ราคา: FREE / ผู้สอน: Cristina Bicchieri


2. Social Norms, Social Change 2

กลับมาต่อกับบทเรียนภาค 2 ในหัวข้อนี้จะนำเสนอเรื่องของบรรทัดฐานทางสังคมครอบคลุมสคริปต์และสคีมา

โครงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ฝังความคาดหวังทางสังคม และความสัมพันธ์กับบรรทัดฐานทางสังคม จากนั้นหลักสูตรจะเล่าไปถึงสาระสำคัญของการละทิ้งบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อส่วนบุคคลและความคาดหวังทางสังคม

นอกจากนี้ เราจะประเมินกลยุทธ์การแทรกแซงที่มีอยู่ รวมถึงการปฏิรูปกฎหมาย การรณรงค์ด้านข้อมูล สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ และการพิจารณากลุ่ม

สุดท้าย เราจะพิจารณาเครื่องมือต่างๆ ที่ผู้กำหนดนโยบายอาจใช้เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เน้นบทบาทของผู้นำเทรนด์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสำรวจเงื่อนไขที่พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ มีอะไรที่เราสามารถจะขับเคลื่อนความต้องการของมนุษย์ได้บ้าง

University of Pennsylvania on Coursera / Cost: FREE / Instructor(s): Cristina Bicchieri


3. Behavioral Finance

พฤติกรรมทางการเงินคือการศึกษาข้อผิดพลาดเหล่านี้และข้อผิดพลาดในการตัดสินใจทางการเงินที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งหากเราคุ้นเคยกับอคติที่ก่อให้เกิดอคติเราก็จะเข้าใจว่าทำไมมนุษย์ถึงเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขึ้น

ในหลักสูตรนี้ เราจะตรวจสอบข้อผิดพลาดที่คาดเดาได้เหล่านี้ และค้นหาว่าเรามีความอ่อนไหวต่อข้อผิดพลาดเหล่านี้มากที่สุดจากจุดใด หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมมีทางเลือกทางการเงินที่ดีขึ้น เรียนรู้วิธีปรับปรุงการใช้จ่าย การออม และการตัดสินใจลงทุนสำหรับอนาคต

เรียกได้ว่าเป็นคอร์สที่นอกจากจะทำให้เราเข้าใจเรื่องการเงินแล้ว ยังช่วยให้เราวางแผนการเงิน และทำธุรกิจเกี่ยวกับ Fintech ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับ

Duke University (via Coursera) / Cost: FREE / Instructor(s): Emma Rasiel

Behavioral science - Behavioral economics - Behavioral finance
Behavioral finance

4. Introduction to Neuroeconomics: How the Brain Makes Decisions

เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และประสาทวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่กำลังมาบรรจบกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประสาท (Neuroeconomics) แบบรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างทฤษฎีเดียวทั่วไปเกี่ยวกับการตัดสินใจของมนุษย์

เศรษฐศาสตร์ประสาท (Neuroeconomics) ช่วยให้นักชีววิทยา นักเศรษฐศาสตร์ นักจิตวิทยา และนักสังคมศาสตร์มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีที่พวกเขาตัดสินใจด้วยตนเองและวิธีที่มนุษย์ตัดสินใจในปัจจุบัน

คุณจะได้รับหลักฐานล่าสุดจากเทคนิคการสร้างภาพสมอง (fMRI, TMS ฯลฯ) และแนะนำให้รู้จักกับแบบจำลองอธิบายเบื้องหลังโมเดลประเภทต่าง ๆ ที่เข้าใจได้เกี่ยวกับการทำงานของสมอง

Coursera / Cost: FREE / Instructor(s): Vasily Klucharev

ปัจจุบันคอร์สนี้ไม่มีสอนแล้วครับ สามารถติดตามคอร์สอื่นเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Coursera


5. An Introduction to Consumer Neuroscience & Neuromarketing

เราจะตัดสินใจอย่างไรในฐานะผู้บริโภค? เราใส่ใจกับอะไร และเราคาดการณ์ตัวเลือกสุดท้ายของเราอย่างไร?

หลักสูตรนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่คุณเกี่ยวกับวิธีการพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นในสาขา neuroscience และ neuromarketing ที่เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และความหมาย คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกพื้นฐานของสมองในทางเลือกของผู้บริโภค และวิธีติดตามข่าวสารทางศาสตร์นี้ให้ทันกับโลก

หลักสูตรนี้จะให้ภาพรวมของการใช้ประสาทวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคตในธุรกิจ ทำให้เราวางแผนธุรกิจได้เข้าใจและตอบรับกับผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

Copenhagen Business School (via Coursera) / Cost: FREE / Instructor(s): Thomas Zoëga Ramsøy


6. Game Theory

เพื่อน ๆ หลายคนคงจะเคยได้ยินกับคำว่า Game Theory (ทฤษฎีเกม) มาจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเรื่อง “A Beautiful Mind” ซึ่งทฤษฎีนี้เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการโต้ตอบเชิงกลยุทธ์ระหว่าง Rational & Irrational

นอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียกว่า “เกม” ในภาษาทั่วไป เช่น หมากรุก โปกเกอร์ ฟุตบอล ฯลฯ มันยังรวมถึงแบบจำลองของความขัดแย้งระหว่างประเทศ การรณรงค์ทางการเมือง การแข่งขันระหว่างบริษัท และพฤติกรรมการซื้อขายในตลาดต่างๆ เช่น NYSE

เราจะไปทำการประมูลอย่างไร, ทำเรื่องของการแชร์ไฟล์แบบ peer t- peer ได้อย่างไร, หรือจะเป็นเรื่องของการต่อรองอย่างไรให้ได้ผล ค่อนข้างเป็นทฤษฎีที่จะช่วยให้เราวางแผนและอ่านใจของมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ และในคอร์สนี้จะสอนพื้นฐานหลายโมเดลมาก ๆ ที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำและธุรกิจได้จริง

สอนโดยศาสตราจารย์จากสองคณะวิชามาผนวกกันจากสองมหาวิทยาลัย Stanford University & The University of British Columbia ทั้งคณะ Economics และ Computer science

Stanford University & The University of British Columbia (via Coursera) / Cost: FREE / Instructor(s): Matthew O. Jackson, Kevin Leyton-Brown, Yoav Shoham


7. Removing Barriers to Change

การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งอย่างแท้จริงหมายนั้นความว่าอย่างไร? เราจะจูงใจบางคนให้เกิดการเปลี่ยนได้อย่างไร? เราจะลดสิ่งกีดขวางบนถนนเพื่อเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงและวิธีจัดการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรแบะผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยม สอนโดยศาสตราจารย์โจนาห์ เบอร์เกอร์แห่งโรงเรียนวอร์ตัน

โดยท่านได้ออกแบบหลักสูตรนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจกรอบงาน, REDUCE framework, และแสดงวิธีพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจจากอิทธิพลของคุณ เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะรู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของกลยุทธ์บางอย่างในการขจัดอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์เหล่านั้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านธุรกิจและในชีวิตของคุณได้

University of Pennsylvania (via Coursera) / Cost: FREE / Instructor(s): Jonah Berger


8. Gamification

Gamification เป็นการนำองค์ประกอบของเกมและเทคนิคการออกแบบเกมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่ไม่ใช่เกม เช่น ความท้าทายทางธุรกิจและผลกระทบทางสังคม หลักสูตรนี้จะสอนคุณถึงกลไกของ gamification เหตุใดจึงมีศักยภาพมหาศาล และวิธีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดที่อธิบายไว้ในหลักสูตร คุณสามารถซื้อหนังสือ For the Win ของศาสตราจารย์แวร์บาค: การคิดเชิงเกมสามารถปฏิวัติธุรกิจของคุณได้อย่างไรในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือ ebook ที่ถูกแปลมามากมายหลายภาษา

ในคอร์สนี้เพื่อน ๆ จะได้ทักษะดังต่อไปนี้

 • Psychology
 • Marketing
 • Game Design
 • Gamification

University of Pennsylvania (via Coursera) / Cost: FREE / Instructor(s): Kevin Werbach


จบกันไปแล้วนะครับ สำหรับคอร์สเรียนทางด้านการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Behavioral economics หรือ Behavioral science courses

ต้องบอกเลยว่าทักษะเหล่านี้นั้นจะเป็นประโยชน์มาก ๆ สำหรับนักการตลาดเองก็ดี ผู้บริหารเองก็ดี หรือจะเป็นดีไซน์เนอร์ประเภทต่าง ๆ นะครับ แล้วมาเจอกันใหม่ในบทความหน้าคร้าบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

Designil ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างคอนเทนต์ดีๆ มีสาระประโยชน์ให้กับผู้อ่าน สิ่งที่ทีมงานแนะนำทั้งหมดมาจากการค้นคว้าและทดลองใช้งานจริงหลายสัปดาห์ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากสนับสนุนให้ทีมงานให้มีแรงสร้างคอนเทนต์ดีๆ ในอนาคต สามารถซื้อสินค้าหรือบริการผ่านลิงก์บนบทความของเราได้นะครับ บางลิงก์ทางทีมงานจะได้รับส่วนแบ่งเล็กน้อยโดยจะไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้อ่าน ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ การทำงานของเรา

Peridot

Peridot

รวมบทความรีวิวและความคิดเห็นของทีมงาน Designil แบ่งปันเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเป็นประจำทุกสัปดาห์
บทความทั้งหมด