[Color Theory] การเลือกสีของแบรนด์เว็บไซต์ดัง ๆ ทั่วโลก

Color theory แนะนำการเลือกสีจากแบรนด์เว็บไซต์ดัง ๆ ทั่วโลก แยกตามประเภทสีให้ดูเป็นตัวอย่างสำหรับการสร้างแบรนด์ ออกแบบโลโก้ ทำเว็บไซต์ กราฟฟิก และอื่นๆ