Sales Project Engineer – Sales PA

  • งานประจำ
  • bangkok
  • Posted 3 สัปดาห์ ago


มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท ประสบการณ์กว่า 50 ปีของกลุ่มบริษัท มหาจักร ซึ่งด

ลักษณะงาน
-ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
-นำเสนอแบบตามระบบที่ลูกค้าต้องการพร้อมเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ
-ติดต่อขอเข้านำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย
-รับรายละเอียดงานความต้องการของลูกค้า
-ประสานงานระหว่างลูกค้า
-ให้ข้อเสอนแนะในการจัดจ้าง Sub Contract ที่เหมาะสมกับโครงการ
-ควบคุมโครงน้างต้นทุนโดยภาพรวมของโครงการ

-เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)
-หากมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องเสียงและระบบ Automation มาบ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศและต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Autocad/PLC และสามารถใช้งานทุกฟังก์ชั่น ในการปฎิบัติาน
-บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองได้ดี
-มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี (พูด/อ่าน/เขียน/ความเข้าใจ)
-สามารถนำเสอน Present ให้กับลูกค้าได้ดี
-มีทัศนคติที่ดีต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถนำรถยนต์มาใช้ในการปฎิบัติงาน
-ในวันสัมภาษณ์งานต้องมี Portfolio มาแสดงประกอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ (สุขุมวิท 3)
-วัน/เวลาทำงาน : 5วัน/สัปดาห์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ /08.30-18.00 น.
-เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท/เดือน

-ติดต่อสมัครงานด้วยตัวเองได้ที่ : เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
-บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
-เลขที่ 46 อาคารมหาจักร ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

-ช่องทางการติดต่อและสอบถามการสมัครงาน
-Phone : 0-2256-0020 # 397
-Mobile Phone : 09-5556-6513
-E-mail : korya@mahajak.com
-Website : www.mahajak.com
-Line@ : mahajak recruitment
-Facebook : HR Mahajak

-สมัครและสัมภาษณ์งานทันที (ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์)
เวลา 09.00-17.00 น.

Tagged as: engineer, sales, วิศวกร, วิศวกรขาย
You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.