Sales Project Engineer – Sales PA

  • งานประจำ
  • bangkok
  • Posted 4 เดือน ago
  • ธ.ค. 14, 2018


มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท ประสบการณ์กว่า 50 ปีของกลุ่มบริษัท มหาจักร ซึ่งด

ลักษณะงาน

-ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

-นำเสนอแบบตามระบบที่ลูกค้าต้องการพร้อมเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ

-ติดต่อขอเข้านำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย

-รับรายละเอียดงานความต้องการของลูกค้า

-ประสานงานระหว่างลูกค้า

-ให้ข้อเสอนแนะในการจัดจ้าง Sub Contract ที่เหมาะสมกับโครงการ

-ควบคุมโครงน้างต้นทุนโดยภาพรวมของโครงการ

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)

-หากมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องเสียงและระบบ Automation มาบ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศและต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Autocad/PLC และสามารถใช้งานทุกฟังก์ชั่น ในการปฎิบัติาน

-บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองได้ดี

-มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี (พูด/อ่าน/เขียน/ความเข้าใจ)

-สามารถนำเสอน Present ให้กับลูกค้าได้ดี

-มีทัศนคติที่ดีต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

-สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถนำรถยนต์มาใช้ในการปฎิบัติงาน

-ในวันสัมภาษณ์งานต้องมี Portfolio มาแสดงประกอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสาขารามคำแหง (ซอยรามคำแหง 151)

-วัน/เวลาทำงาน : 5วัน/สัปดาห์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ /08.30-18.00 น.

-เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท/เดือน

-ติดต่อสมัครงานด้วยตัวเองได้ที่ : เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

-บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

-เลขที่ 225 อาคารมหาจักร ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

-ช่องทางการติดต่อและสอบถามการสมัครงาน

-Phone : 0-2256-0020 # 397

-Mobile Phone : 09-5556-6513

-E-mail : korya@mahajak.com

-Website : www.mahajak.com

-Line@ : mahajak recruitment

-Facebook : HR Mahajak

-สมัครและสัมภาษณ์งานทันที (ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์)

เวลา 09.00-17.00 น.

Tagged as: engineer, sales, วิศวกร, วิศวกรขาย
You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.