Tag: ออกแบบกราฟฟิก

infographic free tool

Infographic คืออะไร + แนะนำเครื่องมือฟรีทำอินโฟกราฟฟิกเองได้ง่าย ๆ

อินโฟกราฟฟิก มาจากคำว่า Information (ข้อมูล) + Graphic (รูป) รวมเป็น "การนำข้อมูลต่าง ๆ มาทำเป็นรูป" วันนี้เราจะม...