Tag Archives: designil

Designil Chats EP.1 สัมภาษณ์คุณพิชญ์ Product Designer คนไทยในออสเตรเลีย

Designil Chats EP1 พี่พิชญ์ Product Designer เล่าเรื่อง UI ถึง UX การทำงาน การหางาน เส้นทางการเรียนรู้และการเติบโตในสายอาชีพ พร้อมสกิลที่ควรมี ไม่ควรพลาด


[Graphic Design] กราฟฟิกดีไซน์กับจิตวิทยามนุษย์ (part I)

คราวนี้เราจะมาพูดถึงกราฟฟิกดีไซน์กับจิตวิทยาของมนุษย์กัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อนักกราฟฟิกดีไซน์เนอร์โดยตรง เช่น สี ขนาด ลักษณะ Texture etc.