ทูลช่วยออกแบบสีสำหรับ UI Design ใช้ได้กับ Design system

1 minute read

deisgnil ui tool
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email

แนะนำตัวทูล Leonardocolor ตัว Tool ช่วยในการวางแผนสี Generate คู่สี เข้ม อ่อน เพื่อใช้สำหรับออกแบบ UI ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม กราฟ หรืออื่นๆ เพราะว่าการทำ UI จะต้องใช้สีเป็นจำนวนมาก ตัวทูลนี้ยังผ่าน standard acessibility W3C ด้วยนะ

ทดลองเล่นกันได้ที่ http://leonardocolor.io/

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email

3 Responses

  1. Pingback: เครื่องมือออนไลน์ช่วยเลือกสีสำหรับ การทำเว็บไซต์ - Designil
  2. Pingback: ทฤษฎีสี HSL ออกแบบเว็บไซต์ UI อย่างมือโปร - Designil
  3. Pingback: เครื่องมือ เช็ค Accessibility สำหรับ Designer - Designil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *