Web Accessibility คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ

Web Accessibility หมายถึง การทำเว็บไซต์ แอพ ที่พัฒนามาสำหรับคนที่มีข้อจำกัดต่างๆ ไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้