Tag: colour tool

deisgnil ui tool

ทูลช่วยออกแบบสีสำหรับ UI Design ใช้ได้กับ Design system

แนะนำตัวทูล Leonardocolor ตัว Tool ช่วยในการวางแผนสี Generate คู่สี เข้ม อ่อน เพื่อใช้สำหรับออกแบบ UI ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม กราฟ หรืออื่นๆ เพราะว่าการทำ UI จะต้องใช้สีเป็นจำนวนมาก ตัวทูลนี้ยังผ่าน standard

อ่านบทความ »