เรียน UX UI จากบทความ

📖 บทความนี้มีอะไรบ้าง แสดง

สารบัญรวมบทความ UX UI ทั้งหมดจาก Designil แบ่งแยกตามหมวดหมู่

คอร์สเรียน UI UX

เรียน UX UI กับ Designil ปัจจุบันมีคอร์สออนไลน์เปิดสอนดังต่อไปนี้

  1. Basic Figma and Figjam
  2. Design system with Figma
  3. Mobile app design
  4. Design tokens
  5. Figma variables
  6. Scaling design system

ติดตามคอร์สใหม่ๆ ได้ทาง เพจ Designil และ เว็บไซต์ https://online.designil.com


เรียน UX

UX คืออะไร?

จิตวิทยากับ UX

เรียน UX จากบทความ

UX Method และสิ่งที่ควรรู้

เครื่องมือในการทำ UX

เทคนิคการทำ Portfolio

ย้ายสายงานมาทำ UX

หนังสือที่แนะนำ

CHALLENGE ฝึกทำงานเก็บพอร์ตภายใน 100 วัน

อ่านบทความ UX


เรียน UI

UI คืออะไร?

เรียนรู้การใช้สี และจิตวิทยาการออกแบบ

การทำ UI เรียนรู้กันตั้งแต่ออกแบบไปทีละชิ้นส่วน

Design System ออกแบบให้เป็นระบบ

สอนการใช้งาน Figma

เรียนรู้จาก Podcast

เลือกโปรแกรมการออกแบบ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

Font ในงาน UI

Accessibility การออกแบบให้ผ่านมาตรฐาน WCAG

อ่านบทความ UI


บทความสัมภาษณ์​ Designer