5 เทคนิคการตลาดสำหรับกราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์

Siranat

ในการทำงานเป็นกราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์นั้น การตลาดถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากอยู่พอสมควร เพราะหลายคนอาจไม่ได้มีประสบการณ์ หรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ ทำให้ไม่สามารถทำการตลาดหรือหาลูกค้าให้กับตัวเองได้ และเพื่อให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนในส่วนนี้ การเรียนรู้จากเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ น่าจะเป็นวิธีการที่รวดเร็วที่สุด เพื่อให้คุณมีความพร้อมสำหรับการหางาน ควบคู่กันกับระหว่างที่คุณกำลังรับงานอยู่ในปัจจุบัน

บทความของเราในวันนี้จะเป็นการแนะนำเทคนิคการตลาดสำหรับกราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ทั้งหมด 5 ข้อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับการทำงานของคุณ และการเข้าสู่การทำงานในอนาคตของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นหากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างช้า ๆ ก็อาจลองเรียนรู้จากกลยุทธ์ของเราไปด้วยก็ได้เช่นกัน

📖 บทความนี้มีอะไรบ้าง แสดง

5 เทคนิคการตลาดสำหรับกราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

01 สร้างจุดเด่นและรักษาเอกลักษณ์เอาไว้

01 เทคนิคการตลาดสำหรับกราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์
Credit: Pixabay

งานของกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือออกแบบสิ่งต่าง ๆ ให้กับแบรนด์ลูกค้า ซึ่งถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใคร ๆ ก็ทำได้ ดังนั้นจึงมักถูกมองข้าม เพราะในปัจจุบันมีฟรีแลนซ์ออกแบบมากมายในตลาดให้ลูกค้าเลือกจ้างงาน ดังนั้นเพื่อให้ชาวกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ยังคงได้รับงานจากลูกค้ารายเดิมอย่างต่อเนื่อง ก็จำเป็นจะต้องสร้างความแข็งแกร่งและจุดเด่น เพื่อให้มีโอกาสมากที่สุดในการได้รับงาน

การสร้างจุดเด่นหรือการสร้างแบรนด์ของตัวเองมีความสำคัญอย่างมาก เพราะไม่เพียงจะแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของตัวเราเองแล้ว แต่ยังรวมไปถึงเรื่องการทำงานด้วยเช่นกัน ที่สำคัญสิ่งนี้ยังจะช่วยให้ลูกค้ารายใหม่ ๆ สามารถรับรู้ชื่อเสียงและมองเห็นผลงานที่ผ่านมาได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย

เหตุผลสำคัญที่ทำให้การสร้างจุดเด่นหรือแบรนด์ของตัวเองมีความสำคัญ ก็คือจะทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการผลงานสร้างสรรค์ สามารถแน่ใจได้ว่าผลงานของคุณจะถูกทำออกมาในลักษณะที่ต้องการในเบื้องต้น และจะทำให้สามารถแบ่งแยกการออกแบบของคุณ เมื่อเทียบกันกับงานออกแบบของคนอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งกราฟฟิกดีไซน์เนอร์สามารถเลือกแนวทางในการสร้างจุดเด่นได้ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง แต่สิ่งสำคัญคือต้องชัดเจนและแตกต่าง เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำและเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจ

หัวใจหลักในการสร้างโอกาสให้กับกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ ก็คือการที่ลูกค้ามีโอกาสได้รู้มากยิ่งขึ้นว่าคุณมีความถนัดหรือเน้นแนวทางในการออกแบบลักษณะใด ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดลูกค้าของคุณได้ตั้งแต่ในขั้นตอนแรก และทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลากับคุณด้วยในเวลาเดียวกัน ดังนั้น กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ควรสร้างจุดเด่นให้ชัดเจน เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายสามารถมาพบกันได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


02 การใช้เครื่อข่าย Connection เพื่อสร้างความสัมพันธ์

เครือข่ายหรือช่องทางในการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนช่องทางออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ ล้วนมีความสำคัญต่อชาวฟรีแลนซ์ เพราะจะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการทำงานร่วมกัน เมื่อพบเจอกับเครือข่ายเป้าหมาย นักออกแบบฟรีแลนซ์ไม่ควรเน้นการนำเสนอเกี่ยวกับตัวเอง แต่ควรเน้นไปที่สิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ ซึ่งจะต้องเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่นั้น ๆ

  • การหาคอนเนคชั่น
  • การใช้ Social media

การรู้จักผู้คนมากมาย และเพิ่มพวกเขาเข้าไปในรายชื่อการติดต่อ จะช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวผลงานของคุณ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนอที่อาจเกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น

กราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์อาจพบเจอกับคนที่ไม่ใช่ลูกค้าเป้าหมาย แต่ก็ไม่ควรมองข้ามคนกลุ่มนั้น เพราะในอนาคตอาจมีโอกาสได้พบเจอกับลูกค้าจากผู้คนที่อยู่ในแวดวงหรือรู้จักจากคนเหล่านั้นก็ได้นะครับ นอกจากนี้ การรู้จักและสนิทสนมกับผู้คนต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ก็มักจะมีแนวโน้มที่คุณจะถูกแนะนำให้รู้จักกับคนที่ต้องการบริการในลักษณะเดียวกันได้เช่นกันครับ


03 ศึกษาการแข่งขันในตลาดและปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นตามความต้องการของตลาด

02 เทคนิคการตลาดสำหรับกราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์
Credit: Pexels

สิ่งที่ดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ควรทำอยู่เสมอ คือ การมองหาวิธีที่แตกต่างและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานออกแบบและการหาลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อการแข่งขันกับคนอื่น ๆ ที่กำลังมองหาลูกค้าในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการลูกค้า, แนวทางใหม่ที่มีความสนุกสนานในการทำงาน หรือแม้แต่การจัดการกับโพรเจกต์ ซึ่งแต่ละส่วนก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เช่น การพัฒนาทักษะการทำงาน, การปรับเปลี่ยนการทำงานของคุณให้มีความทันสมัย หรือการเพิ่มโอกาสให้คุณได้พบเจอกับลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

การพัฒนางานออกแบบอาจทำได้โดยศึกษาเทรนด์การออกแบบใหม่ ๆ ฝึกฝนทักษะการออกแบบให้ดีขึ้น หรือ ทดลองใช้เทคนิคการออกแบบใหม่ๆ นอกจากนี้ กราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ควรศึกษาเกี่ยวกับคู่แข่ง เพื่อหาแนวทางการทำการตลาดที่ดีกว่า โดยอาจพิจารณาจาก

  • ประเภทของงานออกแบบที่คู่แข่งทำ
  • ช่องทางการตลาดที่คู่แข่งใช้
  • กลยุทธ์การตลาดที่คู่แข่งใช้

จากข้อมูลเหล่านี้นักออกแบบฟรีแลนซ์ก็สามารถวางแผนการตลาดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งได้ไม่ยาก และยังสามารถเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าได้อีกด้วย


04 การใช้โฆษณา โซเชียลมีเดีย และกลยุทธ์เฉพาะอื่น ๆ

ถึงแม้จะมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่สนใจการวางแผนการตลาดเพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้ในระยะยาว แต่ก็ยังมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่สนใจการเลือกใช้งานเทคนิคการตลาดสำหรับกราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์แบบเฉพาะ เพื่อให้สามารถใช้งานเลือกปรับเปลี่ยน หรือวางแผนใช้งานได้ในทันทีด้วยเช่นกัน

โดยจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งเหล่านั้น จะเกิดขึ้นได้จากการใช้โฆษณา, โซเชียลมีเดีย และส่วนพื้นฐานอื่น ๆ เป็นหลัก ซึ่งเรียกง่าย ๆ ก็คือการสร้างพอร์ตฟอลิโอที่แข็งแกร่ง เพราะพอร์ตฟอลิโอเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองหา ดังนั้นควรสร้างพอร์ตฟอลิโอที่แสดงผลงานการออกแบบที่ดีที่สุดของคุณอย่างชัดเจน ครอบคลุมประเภทงานออกแบบที่คุณถนัด และตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย

– การสร้างเนื้อหาบนช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างโอกาสในการได้งาน คือ การสร้างเนื้อหาบนช่องทางออนไลน์ เช่น บล็อก วิดีโอ โซเชียลมีเดีย รวมถึงการแปะลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังโพรไฟล์อื่น ๆ ของคุณ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงโพรไฟล์อื่น ๆ ของคุณ ได้รู้จักคุณและผลงานของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาก็ควรมีความน่าสนใจ มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายด้วยเช่นกัน

– การใช้งานช่องทางโซเชียลมีเดียในการโปรโมต

โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการค้นหางานออกแบบ การโพสต์ผลงานของคุณบนโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอ และใช้แฮชแท็กที่เหมาะสม เป็นวิธีที่ดีในการทำการตลาด ให้กับธุรกิจที่เน้นการออกแบบหรือการสร้างงานในเชิงความคิดสร้างสรรค์แทบทุกรูปแบบ เพราะลูกค้าสามารถพบเจอผลงานของคุณได้ง่ายขึ้น

ซึ่งช่องทางที่คนมักใช้ค้นหาเกี่ยวกับงานออกแบบนั้น ได้แก่ Dribbble, Instagram และ Pinterest จัดเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ให้คุณได้พบเจอกับลูกค้าด้วย อย่างไรก็ตามคุณควรตั้งค่าโพรไฟล์ให้เป็นแบบธุรกิจ เนื่องจากจะทำให้คุณสามารถรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก และการเข้าถึงลูกค้าจากเนื้อหาของคุณด้วยนั่นเอง

– การทำโฆษณา

การทำโฆษณาเป็นวิธีที่ดีในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ตรงจุด เพิ่มโอกาสในการขยายฐานของลูกค้าให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าสามารถพบเจอกับคุณได้ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายโฆษณาตามประเภทงานออกแบบ งบประมาณ และพื้นที่ที่ต้องการโฆษณา โดยเน้นการเข้าถึงจากผู้เข้าชมทั่วไปเป็นหลัก

– การสร้างช่องทางในการเพิ่มโอกาสให้ได้รับการจ้างงาน

ไม่ว่าคุณจะทำการตลาดแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือทำโฆษณาแบบชำระเงิน การสร้างช่องทางเพิ่มโอกาสในการได้งาน เช่น เว็บไซต์ โพรไฟล์ออนไลน์ อีเมล ช่องทางการติดต่อเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถติดต่อคุณได้ง่ายขึ้น นอกจากช่องทางเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถสร้างช่องทางเพิ่มเติมได้ เช่น การสร้างช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ การทำวิดีโอแนะนำตัว หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ เพื่อขยายกลุ่มผู้ติดต่อและทำให้คุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น


05 อย่ากลัวที่จะทดลองการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ

03 เทคนิคการตลาดสำหรับกราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์
Credit: Pexels

กลุยุทธ์ทางการตลาดที่ดีที่สุดนั้น จะสามารถเกิดขึ้นได้จากการทดลองหลายครั้ง ดังนั้น หากต้องการทดลองแนวคิด หรือช่องทางในการทำการตลาดใหม่ ๆ ก็ควรรีเซิร์ซจากผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากผู้ที่ทำงานอยู่ภายในสายอาชีพเดียวกัน ไปจนถึงธุรกิจที่อาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันมากนัก เพื่อให้คุณสามารถรับรู้ได้ ว่าควรจะเริ่มต้นทำการตลาดอย่างไร เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด

บางครั้งกราฟิกดีไซน์เนอร์ก็นิยมชมชอบที่จะไปฝาก Profile ไว้ในเว็บไซต์รับทำฟรีแลนซ์หรือเว็บขายสต๊อกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Upwork, Fiverr, Dribbble, Behance, Fastwork, Envato และอื่นๆ

สิ่งที่คุณควรทำความเข้าใจ คือ การสร้างเริ่มต้นการทำการตลาดก็เหมือนการสร้าง Awareness คุณไม่ควรคาดหวังผลลัพธ์ในทันทีจากการทดลองโฆษณาเพียงครั้งเดียว แต่ให้มองว่าการทำการตลาดแบบนี้เป็นการลงทุนในระยะยาว อีกทั้งยังต้องทดลองมองหาช่องทางใหม่ ๆ ต่อไป จนกว่าจะพบกับสิ่งที่เหมาะกับตัวคุณมากที่สุด

⭐️ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประกาศงานเพื่อรับงาน

⭐️ ตัวอย่างเว็บไซต์ Stock ที่เปิดโอกาสให้เราขายไฟล์กราฟิก

⭐️ บทความแนะนำเว็บไซต์ขายงานกราฟิก พร้อมเปรียบเทียบราคา
รีวิว 6 เว็บขายงานออกแบบสำหรับสายนักวาด ละเอียดยิบ!


บทสรุป

เทคนิคการตลาดสำหรับกราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์นั้น มีอีกมากมายให้คุณสามารถเลือกเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของตัวคุณเอง แต่สำหรับ 5 วิธีการที่เราได้แนะนำไปนั้น น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้น และตอบโจทย์ได้ดีอย่างมาก สำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นการเรียนรู้การทำการตลาด ควบคู่ไปกับการทำงานเกี่ยวกับการออกแบบของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Designil ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างคอนเทนต์ดีๆ มีสาระประโยชน์ให้กับผู้อ่าน สิ่งที่ทีมงานแนะนำทั้งหมดมาจากการค้นคว้าและทดลองใช้งานจริงหลายสัปดาห์ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากสนับสนุนให้ทีมงานให้มีแรงสร้างคอนเทนต์ดีๆ ในอนาคต สามารถซื้อสินค้าหรือบริการผ่านลิงก์บนบทความของเราได้นะครับ บางลิงก์ทางทีมงานจะได้รับส่วนแบ่งเล็กน้อยโดยจะไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้อ่าน ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ การทำงานของเรา