7Ps Marketing คืออะไร มาเตรียมพร้อมก่อนการทำการตลาดกัน!

Siranat

หลายคนอาจจะเคยได้ยิน “ส่วนผสมทางการตลาด” หรือที่เราเรียกกันว่า “Marketing Mix” สิ่งนี้จะเป็นส่วนผสมในการออกแบบแผนการตลาดเบื้องต้น เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และทิศทางการดำเนินการทางการตลาดมากที่สุด ซึ่งในบางครั้งเราจะเรียกกันว่า 4Ps ประกอบด้วย Product, Price, Place และ Promotion

แต่ในปัจจุบัน ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางการตลาด, การแข่งขันที่สูงขึ้น หรือแม้แต่ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้นักการตลาดต้องพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสิ่งนั้นก็คือ 7Ps Marketing ที่เราจะทำการแนะนำให้คุณได้รู้จักกันในวันนี้นั่นเอง

ภายในบทความนี้เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัวนี้ พร้อมกับวิธีเลือกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด และยกตัวอย่างเพื่อให้คุณทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น พร้อมเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 4Ps กับ 7Ps ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าใจข้อดีที่พัฒนาขึ้นมาได้อย่างชัดเจน ดังนั้น หากคุณได้อ่านบทความนี้จนจบ ก็จะสามารถเข้าใจและเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องแน่นอน


7Ps Marketing คืออะไร

7Ps Marketing, The marketing strategy

การใช้งานส่วนผสมทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งแต่เดิมนั้น สิ่งที่เราใช้งานกันจะถูกเรียกว่า 4Ps Marketing Mix ที่เป็นหนึ่งในรูปแบบการทำตลาดแบบคลาสสิก 3 รูปแบบ ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน

เมื่อเปลี่ยนจากเดิมมาเป็น 7Ps แล้ว สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจาก Product, Price, Place และ Promotion ก็คือ People, Process และ Physical evidence ที่จะช่วยให้การวางแผนตลาดมีความครอบคลุม ชัดเจน และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบการตลาดแบบ 7Ps นั้น ถูกคิดค้นขึ้นโดย E.Jerome McCarthy และถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 1960 บนหนังสือที่ชื่อว่า “Basic Marketing”


ความแตกต่างระหว่าง 4Ps และ 7Ps

4Ps Marketing Mix ถูกออกแบบขึ้นในช่วงที่ธรุกิจมีแนวโน้มในการขายผลิตภัณฑ์มากกว่าการบริการ เนื่องจากมีการมุ่งเน้นที่ตลาดผลิตภัณฑ์ในช่วงแรก เพราะบทบาทของการบริการลูกค้าในช่วงเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนัก โดยเมื่อเวลาผ่านไป Booms และ Pitner ก็ได้เพิ่มส่วนผสมเพิ่มเติมอีก 3 ตัว ประกอบด้วย Processes, Physical evidence และ Participants ซึ่งภายหลังจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น People แทน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งในมุมมองของนักการตลาด, ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า, ฝ่ายสรรหาบุคลากร, วัฒนธรรม, การฝึกอบรมพนักงาน ไปจนถึงเรื่องของค่าตอบแทน

ในปัจจุบันหลัก 7Ps Marketing จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถทบทวนและกำหนดประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการตลาดได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของธุรกิจที่วางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงธุรกิจบริการรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และสำหรับรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ เราจะกล่าวถึงอย่างชัดเจนในส่วนต่อ ๆ ไปของบทความนี้


วิธีการใช้งานส่วนผสมการตลาด 7Ps

How to use 7Ps Strategy

ถึงแม้ว่าจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเก่า แต่ 4Ps ก็ยังเป็นเครื่องมือและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการกำหนดขอบเขตและช่องทางในการทำตลาดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากจะช่วยให้สามารถวางโครงสร้างในการทำตลาดเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่สำหรับการใช้งานโมเดล 7Ps เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์, วิเคราะห์ SWOT และวิเคราะห์เกี่ยวกับการแข่งขัน


7Ps Marketing คืออะไร

 1. Products/Services: จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไร
 2. Prices/Fees: จะเปลี่ยนรูปแบบการกำหนดราคาได้อย่างไร
 3. Place/Access: จะใช้ช่องทางในการจัดจำหน่ายรูปแบบใดได้บ้าง เช่น ออนไลน์, ออฟไลน์หรือหน้าร้าน
 4. Promotion: จะเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนรูปของการชำระเงิน หรือส่วนเพิ่มเติมความน่าสนใจให้กับการเลือกซื้อได้อย่างไร
 5. Physical Evidence: วิธีที่จะใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในเชิงกายภาพ เช่น สถานที่ที่น่าประทับใจ หรือการออกแบบเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยม
 6. Processes: การดำเนินการมีอุปสรรคที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการบริการหรือไม่
 7. People: บุคลากรมีความสามารถและทักษะเพียงพอหรือไม่
 8. Partners: ต้องการพันธมิตรใหม่ทางธุรกิจหรือจัดการกับพันธมิตรที่มีอยู่แล้วหรือไม่

ตัวอย่างของบริษัทที่เลือกใช้งาน 7Ps Marketing ในกลยุทธ์การตลาด

Use 7Ps for reaching the audience

หนึ่งในตัวอย่างของบริษัทที่ใช้งานส่วนผสมตลาดแบบ 7Ps ในกลยุทธ์ของการตลาด คือ HubSpot ซึ่งเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดยหลังจากการใช้งานกลยุทธ์ในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้ทาง HubSpot มีลูกค้ามากกว่า 86,000 ราย ภายใน 120 ประเทศ ด้วยการเปิดตัว Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub และ Free CRM แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า 7Ps เป็นกลยุทธ์ที่ดี และสามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้จริงในปัจจุบัน

การใช้งาน 7PS Marketing ของ HubSpot

 1. Products/Services: การใช้งานเครื่องมือ SEO, บล็อก, โซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์, อีเมล และเครื่องมือคัดกรองต่าง ๆ
 2. Prices/Fees: การวางแผนสมัครสมาชิกรายเดือน ตามจำนวนผู้ติดต่อในฐานข้อมูลและจำนวนผู้ใช้บริการ
 3. Place/Access: ช่องทางออนไลน์, เครือข่ายของพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ใช้งานภายในประเทศ
 4. Promotion: การใช้ผู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม, การสัมมนาผ่านเว็บไซต์, คู่มือ SEO ที่มีประโยชน์ และการโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย
 5. Physical Evidence: การสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกับการสื่อสาร
 6. Processes: ทำให้บุคลากรที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันมีส่วนร่วมมากเพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 7. People: การลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์
 8. Partners: มองหาความร่วมมือกับบริษัทรายใหญ่ เช่น Facebook และ Google ซึ่งรวมไปถึงพันธมิตรภายในท้องถิ่นต่าง ๆ

บทสรุป

การเลือกใช้งาน 7Ps Marketing Mix และใช้งานให้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุด คุณจะต้องเรียนรู้ถึงแต่ละส่วนอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้น โดยในเบื้องต้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 4Ps นั้น ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นการทำตลาด และหากคุณต้องการเพิ่มความรวดเร็วในการเรียนรู้ให้ได้มากยิ่งขึ้น การทำความเข้าใจจากตัวอย่างของธุรกิจ ที่เราได้แนะนำไปก็ถือเป็นวิธีการที่ดีอยู่ไม่น้อยด้วยเช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Designil ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างคอนเทนต์ดีๆ มีสาระประโยชน์ให้กับผู้อ่าน สิ่งที่ทีมงานแนะนำทั้งหมดมาจากการค้นคว้าและทดลองใช้งานจริงหลายสัปดาห์ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากสนับสนุนให้ทีมงานให้มีแรงสร้างคอนเทนต์ดีๆ ในอนาคต สามารถซื้อสินค้าหรือบริการผ่านลิงก์บนบทความของเราได้นะครับ บางลิงก์ทางทีมงานจะได้รับส่วนแบ่งเล็กน้อยโดยจะไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้อ่าน ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ การทำงานของเรา