เทคนิคการเขียนเพื่อ Accessibility ช่วยสร้าง Customer experience ในปี 2023

Siranat

หากคุณต้องการได้รับรีวิวในเชิงบวกจากลูกค้าหรือผู้ที่ใช้บริการเกี่ยวกับงานของคุณ โดยเฉพาะในด้านของการเขียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับการขายได้มากยิ่งขึ้น คุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อ Accessibility ที่จะทำให้คุณสามารถเขียนสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งในปัจจุบันเป็นวิธีการที่ดีสำหรับการสนับสนุนการทำงานที่ถูกหลัก Customer Experience และทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นบนโลกออนไลน์นั่นเอง

ต่อไปเราจะแนะนำเกี่ยวกับ 5 วิธีการเขียนโดยเน้น Accessibility เพื่อให้ถูกหลัก Customer Experience และทำให้ถูกใจเหล่าลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งหากคุณได้ลองอ่านบทความนี้จนจบ ก็จะสามารถสร้างงานเขียนที่ยอดเยี่ยมเข้าใจง่าย และถูกใจเหล่าลูกค้าของคุณอย่างมากแน่นอน


เทคนิคการเขียนเพื่อ Accessibility สำหรับช่วยสร้าง Customer Experience ในปี 2023

01 การเขียนตามลำดับเหตุผล

การเขียนเพื่อ Accessibility_เรียงลำดับเหตุผล
Credit Pexels

สิ่งแรกที่คุณต้องทำ คือ การจำรีวิวของลูกค้าที่คุณเคยให้บริการก่อนหน้า และปรับปรุงการให้บริการเป็นลำดับและมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำตามลำดับเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทำ หรือแม้แต่การใช้หัวเรื่องเพื่อแสดงสัญลักษณ์ อย่างหัวข้อย่อยและลำดับตัวเลข ที่จะทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยที่การลำดับการเขียนให้ถูกตามลำดับเหตุผลและตรรกะนั้น จะช่วยให้การตอบคำถามหรือการเรียบเรียงสิ่งที่เกิดขึ้นมีความชัดเจนมากกว่าสำหรับคนทั่วไป และทำให้ความต่อเนื่องในการอ่านส่วนต่อ ๆ ไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง


02 การเขียนให้ลูกค้าเข้าใจ

สิ่งที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของการเขียน คือ การเขียนให้ผู้อ่านหรือลูกค้าของคุณเข้าใจ โดยจะต้องเน้นไปในเรื่องหรือทิศทางที่ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงจุด มากกว่าการเขียนเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง หรืออธิบายสิ่งที่อยู่นอกประเด็นมากจนเกินไป ซึ่งการเขียนให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่ายนั้น จะทำได้ด้วยวิธีการหลัก ๆ ดังนี้

  • การใช้คำและวลีที่ง่าย: หลีกเลี่ยงการใช้สำนวนและคำศัพท์ทางเทคนิคที่ไม่จำเป็น เนื่องจากลูกค้าของคุณอาจไม่มีความคุ้นเคย จนทำให้ทำความเข้าใจได้ยาก และยังอาจมีบางกรณีที่ทำให้แอปพลิเคชันสำหรับการแปล ไม่สามารถแปลภาษาหรือความหมายออกมาได้อย่างถูกต้อง
  • การใช้คำศัพท์และวลีที่สอดคล้องกัน: การใช้คำที่มีความพ้องกันทางด้านความหมาย เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างมากสำหรับการเขียนในเชิงสร้างสรรค์ แต่อาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับการเข้าถึงหากใช้ “submit” เพื่อกำหนดสิ่งที่ลูกค้าควรจะต้องทำ แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาต่าง ๆ ควรจะจเป็นคำศัพท์หรือวลีต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายดายมากที่สุด
  • การกำหนดคำย่อและตัวย่อ: ถ้าเป็นไปได้สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เราไม่แนะนำให้คุณใช้ แต่หากจำเป็นจะต้องใช้ในการเขียน ก็ควรกำหนดให้ปรากฎไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของการเขียน เพื่อให้สามารถจำได้ง่ายดายมากที่สุด เนื่องจากการพบเห็นที่อยู่ตั้งแต่ส่วนแรกนั่นเอง
  • อย่าใช้ภาษากำหนดทิศทางให้ลูกค้าเห็นเค้าโครงของเว็บไซต์: ผู้อ่านบางคนอาจมีสายตาที่เลือนราง หรือไม่สามารถมองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนมากนัก และอาจใช้โปรแกรมในการอ่านหน้าจอ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีการเรียนรู้และใช้งานหน้าเว็บที่แตกต่างออกไปจากคนปกติ ดังนั้น คุณจึงควรปรับเปลี่ยนการอธิบายสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น เช่น แทนที่จะพูดว่า “คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบที่มุมขวาบน” คุณควรจะใช้คำว่า “ให้คลิกเข้าสู่ระบบในแถบนำทางเสียมากกว่า” เนื่องจากถึงแม้จะไม่ได้มีการระบุทิศทางอย่างชัดเจน แต่การออกแบบเค้าโครงของหน้าให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ก็จะช่วยสนับสนุนความเข้าใจในส่วนนี้ได้ดีอยู่แล้วนั่นเอง

03 การกระชับเนื้อหาโดยเฉพาะเรื่องที่มีความยากและซับซ้อน

การเขียนเพื่อ Accessibility_กระชับเนื้อหา
Credit Pexels

การทำให้เนื้อหาให้มีความซับซ้อนหรือยากจนเกินไป จะทำให้ลูกค้ารู้สึกกังวลและสับสนในการอ่านโดยไม่จำเป็น ซึ่งการได้รับรีวิวในเชิงบวกจากลูกค้านั้น คุณจะต้องมองหาประโยชน์สูงสุดให้กับพวกเขา ด้วยการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ให้รัดกุมและชัดเจนมากที่สุด โดยอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนเพื่อ Accessibility ดังนี้

หลีกเลี่ยงจากใช้อนุประโยคอิสระมากจนเกินไป

อนุประโยคอิสระหรือประโยคย่อยอิสระ คือประโยคย่อยที่ได้ใจความสมบูรณ์ สามารถอยู่ได้ตามลำพังโดยไม่ต้องอาศัยประโยคย่อยอื่น เป็นส่วนหนึ่งของประโยคที่แสดงความคิดที่สมบูรณ์แบบ สามารถแยกออกได้อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ได้เป็นประโยคที่สามารถอธิบายตัวเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากคุณวางตำแหน่งอย่างไม่ถูกต้อง จะทำให้ประโยคยิ่งยาวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้การทำความเข้าใจยากมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่คุณมีประโยคลักษณะนี้อยู่ในข้อความเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญการใช้ประโยคลักษณะนี้มากจนเกินไป ยังจะทำให้การแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อาจทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก


04 การอธิบายสิ่งต่าง ๆ ซ้ำเล็กน้อยในแต่ละครั้ง

แม้ว่าการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ของคุณในบางส่วน จะมีความชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งแรก แต่บางครั้งก็อาจไม่เพียงพอ สำหรับการทำให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ดีจึงเป็นการอธิบายซ้ำอย่างต่อเนื่องภายในพื้นที่ที่สามารถกล่าวถึงได้ เพื่อเป็นการทำให้สามารถจดจำเรื่องนั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในแต่ละส่วนคุณก็อาจอธิบายเนื้อหาที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้ากับบริบทได้ด้วยเช่นกัน


05 อย่าแทนที่รูปภาพหรือวิดีโอด้วยคำพูด

การเขียนเพื่อ Accessibility_อย่าแทนที่ภาพหรือวิดีโอด้วยข้อความ
Credit Pexels

ควรใช้รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อเสริมข้อความ โดยไม่แทนที่การอธิบายด้วยข้อความ เพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากการอธิบายด้วยข้อความอาจไม่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้เสมอไป ดังนั้น หากคุณต้องการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ให้ได้อย่างครบถ้วน การใช้รูปภาพหรือวิดีโอในการอธิบายความหมาย โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความเป็นลำดับ และค่อนข้างเข้าใจได้ง่าย ก็เป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างมากเลยทีเดียว


บทสรุป

การเขียนเพื่อ Accessibility เป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้อย่างมาก ในการทำงานของหลากหลายสาขาอาชีพ เนื่องจากช่วยสนับสนุนการทำงานมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการหาลูกค้าให้กับการทำงาน ที่เน้นการดูแลลูกค้าด้วยการเขียน และการสื่อสารผ่านตัวอักษรได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากเราได้อ่านบทความนี้จนจบ ก็จะช่วยให้คุณเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Designil ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างคอนเทนต์ดีๆ มีสาระประโยชน์ให้กับผู้อ่าน สิ่งที่ทีมงานแนะนำทั้งหมดมาจากการค้นคว้าและทดลองใช้งานจริงหลายสัปดาห์ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากสนับสนุนให้ทีมงานให้มีแรงสร้างคอนเทนต์ดีๆ ในอนาคต สามารถซื้อสินค้าหรือบริการผ่านลิงก์บนบทความของเราได้นะครับ บางลิงก์ทางทีมงานจะได้รับส่วนแบ่งเล็กน้อยโดยจะไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้อ่าน ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ การทำงานของเรา