การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูล Data Driven Design ปี 2023

Siranat

ในปัจจุบันมีเทคนิคมากมายให้เลือกใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมที่สุด เนื่องจากการออกแบบเว็บไซต์, โปรแกรม หรือแม้แต่แอปพลิเคชัน มีความสำคัญอย่างมากในยุคออนไลน์ ทำให้เทรนด์ UX UI ได้รับความสนใจขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบสิ่งเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเกี่ยวกับ User Experience และ User Interface ในช่วงเริ่มต้น และกำลังมองหาแนวทางใหม่ เพื่อพัฒนางานออกแบบของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันนี้เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับการออกแบบเว็บไซต์ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานของคุณได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็คือ Data Driven Design หรือการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสนุกสนานกับการทำงานได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

📖 บทความนี้มีอะไรบ้าง แสดง

Data Driven Design คืออะไร?

Data Driven Design

Data Driven Design เป็นการออกแบบเว็บไซต์, โปรแกรม และแอปพลิเคชัน ด้วยการใช้งานข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบและรวบรวมมาอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาเป็นตัวกำหนดแนวทางและการตัดสินใจในการออกแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลต่าง ๆ ในด้านของ UX UI ให้ดีมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่ถูกเลือกใช้ในการออกแบบจะถูกรวบรวมมาจากพฤติกรรมของผู้ใช้งาน หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้การปรับแต่งการออกแบบมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้จริงได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับวิธีการออกแบบเว็บไซต์ในลักษณะนี้ จะช่วยลดการคาดเดาและการตั้งสมมุติฐานในการออกแบบได้ ช่วยให้การออกแบบมีความเกี่ยวข้อง และตรงกันกับความต้องการของเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักนั้นมาจากการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้มีโอกาสได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงยังมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

8 วิธีออกแบบ UI ให้รองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด (unexpected state)


ทำไม Data Driven Design จึงมีความสำคัญต่อการออกแบบ

Data Driven Design_new data

การไม่พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ เลยในการออกแบบ มีโอกาสส่งผลเสียต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของคุณได้มากมาย เนื่องจากการใช้เพียงแนวคิดที่มาจากผู้ออกแบบเพียงอย่างเดียว อาจทำให้การตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เพราะการประมวลผลในการออกแบบ ไม่ได้ตรวจสอบสิ่งที่มีความจำเป็นจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนั่นเอง ส่งผลต่อภาพรวมของการใช้งาน รวมถึงการเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามจุดประสงค์ ไปจนถึงผลลัพธ์รูปแบบอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันของธุรกิจ

การเลือกใช้งานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการออกแบบ ทำให้คุณสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ ซึ่งในปัจุบันมีการทดสอบและทดลองจากสถาบันมากมาย ช่วยการันตีข้อมูลที่จะนำมาใช้กับเทคนิค Data Driven Design ในการออกแบบ โดยคุณภาพของการออกแบบจะแสดงผลลัพธ์ในการทำงาน ทั้งในส่วนของความพึงพอใจในการใช้งาน และรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน


ประเภทของข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ในการออกแบบ

การใช้งานเทคนิค Data Driven ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถเลือกใช้งานข้อมูลได้หลากหลายในการสร้างผลลัพธ์ของการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถสร้างผลงานที่ดีได้มากกว่าการออกแบบจากความชื่นชอบส่วนบุคคล โดยหากต้องแบ่งแยกประเภทของข้อมูล จะสามารถทำได้ทั้งหมด 2 ลักษณะ ดังนี้

Data Driven Design_data

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data)

ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมักจะเป็นตัวเลขที่ใช้เพื่อวัดผลหรือเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และเป็นรูปแบบของข้อมูลที่ให้เราสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และข้อมูลการโต้ตอบของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราได้พบเห็นนักออกแบบจำนวนมากเลือกใช้งานข้อมูลประเภทนี้ในการสร้างงานออกแบบ เนื่องจากประโยชน์ของการใช้งานข้อมูลประเภทนี้อยู่ในระดับที่สูงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถถรวบรวมมาได้นั้น จะสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลข รวมไปถึงการใช้งานสมมุติฐาน ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการออกแบบด้วยเช่นกัน

เครื่องมือยอดนิยมที่ใช้วัดผลด้าน Quantitative data มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Hotjar, Crazyegg และอื่นๆ

google ux research
ภาพประเภทของการ Research จากคอร์ส Google UX Design

ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data)

ข้อมูลเชิงคุณภาพจะเป็นลักษณะของข้อมูลที่เน้นการแสดงผลในรูปแบบของความคิดเห็นและความรู้สึก มากกว่าตัวเลขที่จะมีจุดเด่นในด้านของความแม่นยำ ซึ่งจุดเด่นสำคัญของข้อมูลในลักษณะนี้ จะเป็นเรื่องของการช่วยให้นักออกแบบเข้าใจถึงเหตุผลและสาเหตุที่ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งานในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือไม่นั่นเอง

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจำเป็นต้องเก็บแบบลายลักษณ์อักษร หรือใช้การสัมภาษณ์เป็นหลัก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อ้างอิงตามความรู้สึกของผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งลักษณะที่เราสามารถพบเห็นกันได้นั้น จะเป็นการจัดสัมมนาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรง, การส่งแบบสำรวจให้กับผู้ใช้งานจริง และตรวจดูจากบทสัมภาษณ์ที่ถูกเก็บมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

เครื่องมือยอดนิยมที่ใช้ในการวัดผลข้อมูลเชิงคุณภาพมากมายออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Otter หรืออื่นๆ
Otter แปลงไฟล์เสียงเป็นตัวหนังสือ Speech to text ทูลคู่ใจของ UX Designer


กลยุทธ์การใช้ Data Driven Design ในการออกแบบ

การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลมีแนวทางและกลยุทธ์มากมายให้นักออกแบบเลือกใช้งาน ถึงแม้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มาจากกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้งานโดยตรงก็ใช้ได้เช่นกัน ซึ่งในบทความของเราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับเทคนิคเบื้องต้น ในการเลือกกลยุทธ์สำหรับการออกแบบโดยใช้ข้อมูล ดังนี้

01 การค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูล

Data driven design 01 หาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูล
01 หาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูล

หากคุณต้องการเริ่มต้นตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในการออกแบบ ควรเริ่มต้นจากการตั้งสมมุติฐานว่าข้อมูลตัวนั้นผิดพลาด ด้วยการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานจริง และนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูล เพื่อให้คุณได้มุมมองใหม่ ๆ จากข้อมูลสำหรับนำมาใช้เพื่อออกแบบ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่จะทำให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลลัพธ์ของเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่จะสามารถใช้ในการตรวจสอบลักษณะนี้ได้ มักจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ค่อนข้างมีความเที่ยงตรง และไม่มีความรู้สึกแสดงอยู่ในข้อมูลมากนัก

02 ฝึกฝนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูล

เนื่องจากการออกแบบเว็บไซต์ Data Driven Design เป็นเทคนิคที่คุณจะต้องใช้งานข้อมูล เพื่อสร้างผลลัพธ์ของการออกแบบให้มีคุณภาพมากที่สุด จึงทำให้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม หรือการนำข้อมูลมาใช้งานอย่างดีที่สุด จะเป็นส่วนที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ยอดเยี่ยมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น

โดยสิ่งที่คุณสามารถฝึกฝนได้ตามกลยุทธ์นี้ ยกตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้งาน, การวิเคราะห์ตามการอ้างอิงที่เหมาะสม, การทดสอบข้อมูลที่ละตัวแปรระหว่างการทดสอบ A/B, การใช้ข้อมูลทั้ง 2 ประเภทให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุด หรือการคำนึงถึงบริบทที่เหมาะสมในการนำข้อมูลมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

03 การทำความรู้จักกับลูกค้าให้ชัดเจนมากที่สุดผ่านข้อมูล

หากคุณไม่มั่นใจว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ของคุณหรือไม่ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาทำความรู้จักกับผู้ใช้จริงได้ ผ่านการวิเคราะห์ภาพรวมการใช้งาน ไปจนถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของการใช้งาน ซึ่งถือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นจากประชากรที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตามหนึ่งในสิ่งสำคัญที่คุณควรจะต้องเรียนรู้ก่อนการใช้งานกลยุทธ์นี้ ก็คือ Ideal Customer Profile (ICP) ที่หมายถึงกลุ่มของผู้ใช้งานที่คุณต้องการอย่างแท้จริงตามข้อมูลนั่นเอง


วิธีการใช้ Data Driven ในกระบวนการออกแบบ

01 กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

01 กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
01 กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

สิ่งแรกที่จะต้องทำในการใช้เทคนิค Data Driven Design คือ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการออกแบบให้ชัดเจนที่สุด ก่อนที่จะทำการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตามขั้นตอน เนื่องจากส่วนนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณสามารถตั้งเกณฑ์ในการวัดผลการทำงานจากขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการยึดตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเชิงธุรกิจ และสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีนั้น ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงความเหมาะสม หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ด้วยเช่นกัน

02 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

จากที่เราได้แนะนำไปในขั้นตอนแรก ทำให้หลายคนน่าจะรู้แล้วว่าขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทำในการออกแบบเว็บไซต์ด้วยการใช้ข้อมูล จะเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูล สำหรับการนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีการและกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามรูปแบบของข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมมา ที่สำคัญ ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นยังต้องทำให้มั่นใจมากที่สุดว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดหรือมีอคติจากผู้ใช้งานมากจนเกินไป

03 การกำหนดรูปแบบและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก

นักออกแบบ UX UI ที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมองหาข้อมูลเชิงลึกขึ้นในหลังจากที่ทำการรวบรวมข้อมูล และทำการวิเคราะห์มาในเบื้องต้นแล้ว เพื่อประกอบกับการตัดสินใจ และช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้การออกแบบเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขจุดบกพร่องที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าได้ หมายความว่าก่อนที่จะตรวจสอบข้อมูลให้ลึกขึ้น ผู้ออกแบบจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้งาน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานอย่างละเอียด เพื่อนำมากำหนดกระบวนการทำงานในส่วนต่อ ๆ ไปด้วยนั่นเอง

04 การตัดสินใจออกแบบจากข้อมูล

Data Driven design 04 ออกแบบจากข้อมูล
04 ออกแบบจากข้อมูล

จากการตรวจสอบและเรียนรู้จากข้อมูลเชิงลึก ที่เราได้ทำการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนมากขึ้นด้วยข้อมูลพื้นฐานที่รวบรวมมา เราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นตัวกำหนดกระบวนการในการออกแบบ ตามจุดประสงค์ทางธุรกิจให้ได้มากที่สุด

โดยที่ขั้นตอนนี้จะต้องทำการออกแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง และทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์หรือผลการออกแบบที่ดีที่สุด จนกว่าจะได้งานออกแบบที่ตรงตามแนวคิด และมีความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ถือเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลามากที่สุด และจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในการออกแบบอย่างมากเลยทีเดียว

05 การใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเพิ่มเติม

ในระหว่างขั้นตอนของการออกแบบ คุณจำเป็นต้องวัดผลของการออกแบบ และทำการปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรทำอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้ผลลัพธ์ที่คาดว่าดีที่สุดแล้ว เนื่องจากในส่วนนี้จะช่วยป้องกันความผิดพลาด และผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ทำการกำหนดและวิเคราะห์มาแล้วตั้งแต่ช่วงแรก

หลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนของการรวบรวมความคิดเห็นตามกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานของผลิตภัณฑ์ และยังต้องทำให้แน่ใจอยู่เสมอว่าการปรับเปลี่ยนเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม และตรงกันกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงตอบโจทย์เป้าหมายในเชิงธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมากที่สุด


บทสรุป

การเรียนรู้เทคนิค Data Driven Design ให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เพื่อออกแบบอย่างจริงจังนั้น มีส่วนต่าง ๆ มากมายที่คุณจะต้องให้ความสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานของคุณให้เป็นไปในระดับมืออาชีพ และบทความของเราก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคุณอยู่ไม่น้อย อย่างไรก็ตามคุณควรหมั่นฝึกฝนทักษะในการออกแบบ UX UI อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการทำงานในอนาคตให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Designil ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างคอนเทนต์ดีๆ มีสาระประโยชน์ให้กับผู้อ่าน สิ่งที่ทีมงานแนะนำทั้งหมดมาจากการค้นคว้าและทดลองใช้งานจริงหลายสัปดาห์ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากสนับสนุนให้ทีมงานให้มีแรงสร้างคอนเทนต์ดีๆ ในอนาคต สามารถซื้อสินค้าหรือบริการผ่านลิงก์บนบทความของเราได้นะครับ บางลิงก์ทางทีมงานจะได้รับส่วนแบ่งเล็กน้อยโดยจะไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้อ่าน ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ การทำงานของเรา