Soft Skills ที่นายจ้างอยากเห็นใน Resume และ LinkedIn ปี 2023

Tim

สำหรับบทความนี้ เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Soft Skills ที่สำคัญสำหรับการสมัครงานหลายๆ องค์กร และ บริษัท Resume ถือว่า เป็นหัวใจหลักที่จะทำให้คณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ได้รู้จักกับตัวตนของผู้เข้าสมัครมากขึ้น เมื่อคุณสมัครงานที่ใดก็ตาม คุณควรออกแบบ Resume ของคุณให้มีความโดดเด่นอยู่เสมอ โดยการสำรวจข้อมูลคร่าวๆ จากคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานที่คุณสนใจ แล้วนำคุณสมบัติของคุณมาเปรียบเทียบกัน จุดไหนที่มีความสอดคล้อง เกี่ยวข้องกันบ้าง อาทิ ความสำเร็จที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไร ระบุไว้ใน Resume หรือ ใส่ข้อมูลไว้ได้ใน LinkedIn profile

Soft skills
Soft skills

หนึ่งในทักษะสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานแต่ละอาชีพ คือ Soft Skills ตามที่ Ian Siegel ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ ZipRecruiter กล่าวไว้ว่า “กว่า 93% ของผู้ว่าจ้างนั้นให้ความสำคัญกับ Soft Skills ของผู้สมัคร โดยส่งผลต่อการพิจารณาและตัดสินใจที่จะทำการว่าจ้างบุคคลนั้นๆ ได้เลย

นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างงานยังนำ Soft Skills มาใช้ในการประเมินผู้สมัครในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ซึ่งทักษะดังกล่าวสามารถชี้วัดได้ดีในระดับหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ZipRecruiter จึงได้รวบรวม Soft Skills ต่างๆ ที่เป็นทักษะยอดนิยม รวมถึงจำนวนงานที่เป็นที่ต้องการผู้สมัครที่มีทักษะดังกล่าวทั้งหมด มาดูกันเลย

Soft Skills ที่บริษัทต้องการ

1. ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)

จำนวนงานที่ต้องการบุคคลที่มีทักษะนี้ 6.1 ล้าน

2. ทักษะด้านการให้บริการลูกค้า (Customer Service)

จำนวนงานที่ต้องการบุคคลที่มีทักษะนี้ 5.5 ล้าน

3. ทักษะด้านการจัดตารางงาน (Scheduling)

จำนวนงานที่ต้องการบุคคลที่มีทักษะนี้ 5 ล้าน

4. ทักษะการบริหารจัดการเวลา (Time Management Skills)

จำนวนงานที่ต้องการบุคคลที่มีทักษะนี้ 3.6 ล้าน

5. ทักษะการจัดการด้านโครงการ (Project Management)

จำนวนงานที่ต้องการบุคคลที่มีทักษะนี้ 2.8 ล้าน

6. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

จำนวนงานที่ต้องการบุคคลที่มีทักษะนี้ 2.7 ล้าน

7. ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระ (Ability to work independently)

จำนวนงานที่ต้องการบุคคลที่มีทักษะนี้ 2 ล้าน

8. ความยืดหยุ่น (Flexibility)

จำนวนงานที่ต้องการบุคคลที่มีทักษะนี้ 1.3 ล้าน

เมื่อกล่าวถึงทักษะที่สำคัญอันดับแรกเลย คือ ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ขอยกตัวอย่างในการส่ง email ตอบกลับถึงลูกค้า หากลูกค้าส่ง email มา ฝ่ายตอบกลับควรตอบกลับภายใน 24 ชม. ไม่เกินช่วงเวลานี้ เป็นต้น

นอกจากนี้ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร ยังเป็นผลมาจากความหลากหลาย ความเสมอภาค และความเป็นเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันของบริษัท หรือ องค์กรนั้นๆ ด้วย

ดังบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ

คุณ Georgene Huang หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของบริษัท Fairygodboss เคยกล่าวว่า การเป็นนายจ้าง คุณต้องติดต่อ สื่อสาร กับคนหลายประเภท และ กลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการเวลาและตารางงานด้วย ไม่ว่าคุณจะต้องรับผิดชอบงานมากน้อยแค่ไหน หากคุณไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ นั่นหมายถึงว่า คุณไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

และสุดท้ายนี้ ความยืดหยุ่น ทุกคนควรมีความยืดหยุ่นในตัวเอง ไม่ตึง หรือ หย่อนเกินไป มีความพอดี สิ่งใดควรผ่อนคลายก็ให้ผ่อนคลาย และสิ่งใดควรเข้มงวด ก็ควรปฏิบัติตามนั้น ในขอบเขตที่เหมาะสม


ทักษะ Soft skills ที่ต้องการมากที่สุดจาก LinkedIn ในปี 2023

ข้อมูลจาก LinkedIn 2023 Most In-Demand Skills

1. Management

2. Communication

3. Customer Service

4. Leadership

5. Sales

6. Project Management

7. Research 

8. Analytical Skills

9. Marketing 

10. Teamwork


ทักษะ Hard skills ที่ต้องการมากที่สุดจาก LinkedIn ในปี 2023

1. Software Development

2. SQL

3. Finance

4. Python (Programming Language)

5. Java

6. Data Analysis

7. JavaScript

8. Cloud Computing

9. Operations

10. Customer Relationship Management (CRM)


นอกจากนี้ยังมีสกิลอื่นๆ ที่แยกตามสายอาชีพด้วยครับ เรามาดูกันเลยว่าจะมีสายอาชีพอะไรบ้าง

นอกจากทักษะด้านมนุษย์ เช่น การจัดการและการสื่อสารแล้ว ความสามารถเฉพาะอื่นๆ เช่น ทักษะการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ทางการเงินยังได้รับการจัดอันดับสูงในบทบาทด้านการเงินและการบัญชี ในปี 2023 ทีมการเงินจะต้องสร้างสรรค์ด้วยงบประมาณที่จำกัด และพนักงานที่สามารถทำเงินได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่น้อยลงจะเป็นที่ต้องการสูง

การขายและการทำงานเป็นทีมยังอยู่ใน 10 อันดับแรก เนื่องจากทีมการเงินและการขายทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งสองทีมจำเป็นต้องเข้าใจซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 1. Management
 2. Analytical Skills
 3. Customer Service
 4. Communication
 5. Leadership
 6. Financial Analysis
 7. Sales
 8. Teamwork
 9. Research
 10. Financial Reporting

เช่นเดียวกับแนวโน้มทั่วโลกที่เราแนะนำไปด้านบน ทักษะของมนุษย์อยู่ในอันดับต้น ๆ ของทักษะทางธุรกิจก็เป็นที่ต้องการเช่นกัน นอกจากนี้ทักษะด้านบุคลากรก็สำคัญมากขึ้นกว่าที่เคยเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างทีม เพิ่มการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และทำให้ทั้งองค์กรรวมเป็นหนึ่งเพื่อเป้าหมายที่มีร่วมกันอย่างแท้จริง

ธุรกิจต่างๆ กำลังมองหาพนักงานที่ไม่เพียงแต่จะเข้าใจเป้าหมายของทีมและทั้งองค์กรเท่านั้น แต่ยังเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอีกด้วย

 1. Management
 2. Communication
 3. Customer Service
 4. Leadership
 5. Sales
 6. Marketing
 7. Project Management
 8. Finance
 9. Analytical Skills
 10. Teamwork

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทุกคนจะบอกคุณว่าทักษะ JavaScript และ Java อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการนี้เลยนะครับ

 1. JavaScript
 2. Java
 3. SQL
 4. Python (Programming Language)
 5. Cascading Style Sheets (CSS)
 6. HTML
 7. Management
 8. Cloud Computing
 9. Git
 10. C++

ในสภาวะแวดล้อมที่ผู้ซื้อกังวลใจในการใช้จ่าย การบริการลูกค้าเป็นทักษะที่ต้องการมากที่สุดอันดับ 1 สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายในขณะนี้ ซึ่งข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการบริการลูกค้ากลายเป็นทักษะที่ ‘ต้องมี’ สำหรับทีมขาย รองลงมาคือทักษะด้านการจัดการ การสื่อสาร และการตลาด

 1. Customer Service
 2. Management
 3. Communication
 4. Marketing
 5. Leadership
 6. Account Management
 7. Sales Management
 8. Business Development
 9. Customer Relationship Management (CRM)
 10. Teamwork

แม้ทักษะด้านไอทียังคงเป็นที่ต้องการ แต่ถ้ามีทักษะอื่นๆ ร่วมด้วย ก็เป็นแต้มต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีได้เช่นกัน เช่น ทักษะการจัดการ SQL และ Cloud Computing

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในปัจจุบันยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในการทำงานแบบไฮบริดและการทำงานแบบ Work from home ทักษะการสื่อสารและการจัดการโปรเจกต์จึงมีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน

เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีต้องสามารถช่วยเหลือเพื่อนพนักงานผ่านการแก้ไขปัญหาระยะไกล ในขณะเดียวกันยังต้องจัดการเวลาและบริหารโครงการของตนเองอย่างระมัดระวังด้วยครับ

 1. Management
 2. SQL
 3. Microsoft Office
 4. Project Management
 5. Analytical Skills
 6. Communication
 7. Customer Service
 8. Leadership
 9. Cloud Computing
 10. Python (Programming Language)

ตำแหน่งนี้ค่อนข้างท้าทายเลยนะครับ เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องบริหาร และนำทีมของเราให้ไปสู่เป้าหมายของการทำงานได้อย่างลุล่วง จึงจะต้องมีทักษะทางด้านการสื่อสารและความมั่นใจในการบริหารงานกับทีมอย่างดีเยี่ยมเลยครับ

 1. Management
 2. Leadership
 3. Communication
 4. Engineering
 5. Analytical Skills
 6. Customer Service
 7. Strategy
 8. Team Leadership
 9. Marketing
 10. Research

ในปี 2023 นักการตลาดมืออาชีพทุกคนจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ Omnichannel ไม่ใช่แค่เมื่อต้องทำการตลาดข้ามช่องทางเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจว่าช่องทางต่างๆ ส่งผลต่อกันและกันอย่างไร และกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะทำให้ทั้งสองช่องทางทำงานร่วมกันได้อย่างไร

อาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างแคมเปญที่ราบรื่นและเหนียวแน่นในช่องทางต่าง ๆ ในขณะที่ยังคงรักษาแบรนด์ของเราไว้ได้ ทำให้ทักษะต่างๆ เช่น การจัดการ กลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ และการจัดการโปรเจกต์ (Project management) จึงจำเป็นสำหรับนักการตลาดมากกว่าเดิมครับ

 1. Social Media
 2. Management
 3. Digital Marketing
 4. Communication
 5. Strategy
 6. Marketing Strategy
 7. Leadership
 8. Project Management
 9. Advertising
 10. Customer Service

ในปี 2023 องค์กรต่าง ๆ ต่างขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D มาเป็นผู้นำและเป็นแนะนำในทุก ๆ ด้าน

พวกเขาจะรับผิดชอบในการเพิ่มพูนทักษะและปรับทักษะใหม่ทั้งแผนก รวมไปถึงพนักงานระดับอาวุโส กำหนดว่าทักษะใดที่พนักงานใหม่จะต้องแสดงให้เห็น ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้พัฒนาความเป็นผู้นำ รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างรูปแบบ e-learning ในที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ L&D มีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม

 1. Human Resources (HR)
 2. Recruiting
 3. Training & Development
 4. Learning
 5. Analytic Skills
 6. Education
 7. E-Learning
 8. Talent Management
 9. Leadership Development
 10. Performance Management

อาชีพ Recruiters ในปีนี้จะถูกคาดหวังให้ค้นหาพนักงานที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่เพื่อเติมเต็มบทบาทที่ได้รับตามที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังต้องคิดล่วงหน้าไปไกลอีกด้วยว่าพนักงานที่เรารับมาจะสามารถทำงานรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้หรือไม่

Recruiters ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่จะเปลี่ยนไปอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และค้นหาตำแหน่งงานที่จะสามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นได้

ในการทำเช่นนั้น Recruiters ไม่เพียงต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานกำลังตามหาเท่านั้น แต่ยังต้องเพิ่มทักษะของตัวเองอีกมากมาย เช่น Project management, Communication และ Customer service

 1. Human Resources
 2. Communication
 3. Management
 4. Sales
 5. Customer Service
 6. Leadership
 7. Training
 8. Hiring
 9. Marketing
 10. Social Media

ทั้งหมดนี้เป็นคีย์เวิร์ดยอดนิยมที่มีคนค้นหามากที่สุดบน LinkedIn รวมไปถึงหลายๆเว็บไซต์เลยครับ หวังว่าบทความนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะเขียน Resume และ LinkedIn ให้โดนใจกับนายจ้างทุกท่านเลยนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Designil ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างคอนเทนต์ดีๆ มีสาระประโยชน์ให้กับผู้อ่าน สิ่งที่ทีมงานแนะนำทั้งหมดมาจากการค้นคว้าและทดลองใช้งานจริงหลายสัปดาห์ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากสนับสนุนให้ทีมงานให้มีแรงสร้างคอนเทนต์ดีๆ ในอนาคต สามารถซื้อสินค้าหรือบริการผ่านลิงก์บนบทความของเราได้นะครับ บางลิงก์ทางทีมงานจะได้รับส่วนแบ่งเล็กน้อยโดยจะไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้อ่าน ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ การทำงานของเรา

Tim

Tim

Made in 1990s / Former CSA-Airlines / Government Official / Part-time with Thai-English-Thai Translator / Korean drama vibes / Natural Therapy Addict
บทความทั้งหมด